Geografien sætter sit præg på fosforfordelingen i det danske landbrug. De store regionale forskelle rummer derfor et udbyttepotentiale, som langt fra bliver udnyttet til fulde. Et middel til at indfri dette kan være specialdesignet NPK-gødning, der er tilpasset afgrødernes unikke behov.

Danmark er ganske vist et lille land - men alligevel forekommer der regionale forskelle i jordtyperne rundt omkring. Balancen for fosfor er således ulige fordelt, og det er noget, som har betydning for landbruget. Det største fosforoverskud er nemlig knyttet til husdyrbrug, og derfor er balancen mange steder negativ på Sjælland, hvor husdyrtætheden er mindre. Dette understøttes blandt andet af sjællandske jordbundsanalyser, som viser, at andelen af prøver under det anbefalede fosfortal på 2,0 er steget til 25-30 procent.

Optimalt fosforniveau kræver særlig indsats

Ejvind Larsen er driftsleder for Bonderup, der sammen med Merløsegaard og Nørre Eskildstrup ejes af Den Suhrske Stiftelse. Bedriften råder over en godt 900 hektar stor markplan, der omfatter engrapgræs, vinterraps, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og maltbyg. Derudover har bedriften en pasningsaftale på 110 hektar.

Fosfortallet har således stor betydning for det midtsjællandske markbrug, hvorfor blandt andet fosfor- og kalniveauerne måles med cirka 5 års interval. Og som det ofte er tilfældet på Sjælland, viste den seneste jordbundsanalyse, at fosfortallene er i den lave ende. Dette skyldes, at det altid har været en forpagtergård. For at sikre den bedst mulige tilførsel af næringsstoffer udgør NPK-gødning et fast element på Bonderup. Det stiller nemlig krav til både produkter og processer at rette op på fosformanglen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vores målsætning er at øge fosfortallet gradvist over tid. Men det er uden tvivl et langt sejt træk at få jorden tilbage til det optimale niveau. Gødningsløsningerne skal være i orden, og alt fra kornstørrelsen til spredekvaliteten skal understøtte lige nøjagtig vores behov og give de bedst mulige betingelser for afgrøderne, siger Ejvind Larsen.

Specialdesignede løsninger er vejen frem

For at imødekomme behovet for specialdesignede løsninger, som er optimeret og tilpasset afgrødernes behov, producerer og markedsfører Yara et bredt sortiment af samgranulerede NPK-gødninger. Hvert gødningskorn indeholder lige nøjagtig den deklarerede mængde næringsstoffer, hvilket sikrer, at samtlige næringsstoffer er tilgængelige for planten, når den har behov for dem. Derudover kan alle NPK-typerne spredes på store arbejdsbredder.

- Grundet de store regionale forskelle er der med al sandsynlighed et udbyttepotentiale, som langt fra bliver udnyttet på alle arealer rundt om i landet. For at bidrage til at indfri dette har vi sammensat YaraMila-gødningerne, så de opfylder afgrødernes specielle behov uanset geografi. Med det brede sortiment kan landmanden nemt finde frem til den type, der er tilpasset det, afgrøderne har brug for på lige netop hans bedrift, siger chefagronom Jesper Ulnitz.

Yara har gennem flere år specialiseret sig i produktion af løsninger og produkter inden for plantenæring, herunder NPK-gødninger. Den norske producent er ikke i tvivl om, at dyrkningssikkerheden stiger med indholdet af P og K i gødningen. Ikke mindst samgranulerede NPK-gødninger, hvor samtlige deklarerede næringsstoffer indgår i alle gødningskorn, rummer flere fordele sammenlignet med mekanisk blandet NPK-gødning.

- Mest mærkbar er nok den såkaldte samgranuleringseffekt, som sikrer et merudbytte på 2-3 procent sammenlignet med anvendelse af de samme mængder af næringsstoffer i en mekanisk blandet gødning. Det er nemlig lettere for planterne at finde frem til næringsstofferne, når de alle indgår i samtlige gødningskorn, siger Jesper Ulnitz.

Han påpeger desuden, at samgranulerede produkter eliminerer risikoen for afblanding, samtidig med at du minimerer risikoen for ujævn og uhensigtsmæssig fordeling af næringsstofferne.