Abonnementsartikel

Der er størst effekt at spore, når 70 procent af vårbygs kvælstofbehov placeres med en NPK-gødning.

Vårbyg er en afgrøde som betaler for placering eller samsåning af NPK-gødning.

- Dette skyldes naturligvis vårbygs begrænsede vækstsæson og noget mindre rodnet end eksempelvis vintersåede afgrøder som vinterhvede, fortæller Jesper Juul Ulnitz, Chefagronom hos Yara Danmark A/S.

Placering af NPK giver en hurtigere og mere sikker vækststart. Dette gælder især når foråret er koldt samt ved en tør jord. Under disse forhold er fosfor og kalium sjældent tilgængelige i tilstrækkelige mængder til at dække behovet i vårbyggen.

- Fosfor bindes hårdt i jorden og er ikke umiddelbart tilgængeligt for planterne. Fosfor transporteres i jorden ved diffusion, hvilket sker meget langsomt. I praksis betyder det, at rødderne skal finde hen til jordens fosfor. Under kolde og tørre forhold er rodvæksten begrænset og det tager lang tid for planten at finde fosforet, hvilket betyder en langsom start som kan koste udbytte, forklarer Jesper Juul Ulnitz.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Samspillet mellem kvælstof, fosfor og kalium er vigtigt. I forsøg, hvor tilførsel af NPK sammenlignes med NP-gødninger, viser det ofte et større udbytte når alle næringsstoffer tildeles afgrøden.

70 procent

Spørgsmålet er så, hvor meget kvælstof der skal placeres i NPK-gødningen.

- Placering af hele gødningsmængden vil være at foretrække, men det vil i langt de fleste tilfælde reducere såkapaciteten, og mange nøjes med at placere en mindre mængde, fortæller Jesper Juul Ulnitz.

Han fortæller, at nogle vælger at bruge en NPK-gødning med et lavt indhold af kvælstof, men som til gengæld har et højt indhold af fosfor og kalium.

- Det kan eksempelvis være en NPK 8-11-20. Ved såning placeres der en mængde, som kan opfylde vårbygs behov for fosfor og kalium på henholdsvis 15-20 kg P/hektar og 40-60 kg K/hektar. På denne måde tilføres der kun omkring 30 kg N/hektar ved såning.

Han fortæller, at på baggrund af dette har Yara udført en forsøgsserie, som skal belyse, hvor meget kvælstof det er nødvendigt at placere ved såning.

- Disse forsøg indikerer, at der som minimum bør placeres cirka 70 procent af den planlagte kvælstofmængde i en NPK gødning. Ved placering af en mindre mængde blev udbyttet reduceret og virkningen af kvælstof var mindre. Forsøgene var designet således, at den samme mængde P og K blev tilført med en NPK-gødning ved såning, hvorefter den resterende kvælstof blev tilført i vækststadie 32. Merudbyttet ved at anvende en NPK-gødning, som tilførte 85 kg N/hektar ved såning, var på cirka 5 hkg/hektar i forhold til at anvende en NPK-gødning, som kun tilførte 35 kg N/hektar.