I fødevareproduktionen er der brug for dygtige og veluddannede unge mennesker til at forske, opfinde og afprøve en masse ny viden, mener landmand Knud Jeppesen.

Som aktiv moderne landmand har jeg med opmærksomhed fulgt jeres spirende indsats for, at gøre den øvrige befolkning opmærksom på, at I er bekymret for fremtidens klimaforandringer. Der bliver lavet grønne udvalg og foreninger og på det seneste arrangerer I også klimastrejker på offentlige steder ved rådhuse mm. Jeres pointe er, at der snakkes og forhandles i evigheder, men I mener ikke der gøres nok her og nu for at redde klimaet. Fuld respekt for at I har en mening og holdning til klimaet og at I også agerer på det.

Som landmand er jeg i et af de erhverv, der er udråbt til at være en af de store "klimasyndere". Vores animalske produktion står for en del co2 udledning og der er foreslået alt muligt fra skat på kød til omlægning til ren plantebaseret fødevareproduktion. Og jeg er også bekendt med, at I nok ikke spiser så meget kød som vi andre af flere årsager. Men alle er dog enige om, at klimaforandringerne er globale og vi skal løse den sammen med resten af klodens befolkninger. Det forhindrer os ikke i, at vores land går foran, som i så mange andre situationer.

Det er også noget vi er vant til i landbruget - det med at gå forrest. I vore største andelsejede selskaber (dvs. landmændene ejer selv de selskaber vi sælger vore fødevarer i) tager vi klimaforandringerne alvorligt. Slagteriet Danish Crown og Mejeriet Arla og resten af landbruget vil være klimaneutral i 2050. Ja, det er store ambitioner og det kræver en stor indsats af alle i landbruget og de tilstødende erhverv. Vi leverer masser af grøn energi som varme og strøm til land og by i form af halm, biogas, flis og rapsolie til erstatning for diesel. Vi lagrer allerede masser af CO2 på markerne og i planterne og kunne for små midler lagre meget mere CO2.

I min verden kan vi gå 2 veje:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

1 Afsavn: vi kan frasige os en masse af de fremskridt vi tidlige har gjort -forbyde fly, biler og internet - nedlægge den animalske produktion osv.

2 Udvikling: vi kan forske og videreudvikle på den viden vi allerede har tilegnet os f.eks. biobrændstof til fly og elbiler, grøn internet, CO2 neutral mad til dyr og mennesker osv.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal satse på videreudvikling som de intelligente væsner mennesket er. Jeg har set slogans fra jer "Hvorfor studere hvis verden går under" - Hvis det er jeres tilgang til verden er jeg rimelig sikker på, at det også går den vej.

For i fødevareproduktionen får vi brug for en masse dygtige og veluddannede unge mennesker som jer til at forske, opfinde og afprøve en masse ny viden. Der vil blive mange spændende job med mulighed for at ændre meget mere på klodens klima end ved at stå og råbe på en eller anden rådhusplads.

Og mens I står der (i arbejdstiden) og demonstrerer, synes jeg I skal bruge tiden på at planlægge nogle af de ting I selv kan byde direkte ind med, der også giver CO2 besparelser.

Jeres studenterkørsel i gamle militærlastbiler, der kun kører 1-2 km på en liter fossil diesel og udsender en masse farlige dieselpartikler, bliver vel afløst af cykelkørsel rundt i landskabet. Og al den øl og sprut der til tider drikkes belaster også både klima og natur. For vi landmænd dyrker bl.a. maltbyg, som bruges til ølproduktion, på ca. 60.000 ha i Danmark, ca. det samme areal som Bornholm eller Falster. Hvis vi nu kun drak de halve øl, kunne der frigives 30.000 ha til naturen eller plantebaseret fødevareproduktion! Og I sletter vel også alle jeres app's med sociale medier, Netflix osv., da de jo kræver alle disse kæmpe servercentraler, som man er ved at bygge i Fredericia og Viborg. Kæmpe energisluger og det er beregnet, at internettet udleder lige så meget CO2 som hele flytrafikken i verden.

Den sidste weekend i maj er der altid Musikfestival i Jelling, en af de 5 største i Danmark. Efter festivalen er jeg på oprydningsholdet og kan se, at på teltcampen skal der omkring 100 personer og 15 traktorer med store skovle til for at fjerne over 5000 telte, madrasser, soveposer, festivalstole, møbler, sportstasker med tøj og kassevis af øl mm. Alt sammen næsten nyt og bare efterladt og det hele køres i kæmpe lastbiler til forbrænding, fordi ungdommen måske lider af dovenskab og ligegyldighed. Ressourcespild af dimensioner og i den grad klimafjendsk. Her kunne I også gå foran med et godt eksempel, så vi andre også kan se, at I selv mener det med at vi skal gøre noget godt for klimaet. Mon ikke det er sådan på de andre festivaler også?

Så kære unge mennesker, dette ikke for at pege fingre og fralægge sig vores ansvar, men for at fortælle at vi alle kan/skal gøre et eller andet godt for klimaet og der er så meget vi kan arbejde sammen om, så se at blive færdig med at demonstrere og bliv færdig med jeres uddannelser og kom ud i virkeligheden. Vi har brug for jeres viden, så vi alle kan hjælpes ad med at gøre kloden til et bedre sted at være for os og vore efterkommere.