Med stor sandsynlighed bliver eksproprieringen af Skovgårdsvej i Vejen Kommune i dag godkendt af et flertal i byrådet.

Striden om Skovgårdsvej i Vejen Kommune er på vej ind i et nyt kapitel. I dag er vejstriden på dagsordenen. Politikerne skal tage stilling til en ny ekspropriering efter Vejloven af Skovgårdsvej.

Formand for teknik- og miljøudvalget i Vejen Kommune, Vagn Sørensen (V), forventer, at eksproprieringen bliver vedtaget af et stort flertal i byrådet.

- Sagen ærgrer mig rigtig meget, men jeg er overbevist om, at det sidste punktum ikke er sat i denne sag. Martin Lund Madsen har fået tilbudt erstatning på godt to millioner for den nye ekspropriering, men den nye ekspropriering ønsker han ikke at tiltræde. Jeg har svært ved at se hans bevæggrunde for at blive ved med at køre sagen, siger Vagn Sørensen.

De to millioner, som Martin Lund Madsen, fik i erstatning for den første ekspropriering har han betalt tilbage til BaneDanmark og Vejen Kommune.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi ønsker blot at få vejen åbnet så hurtigt som mulig til glæde for kommunens borgere, så må vi tage de muligt kommende retssager hen ad vejen, siger udvalgsformanden.

Kommune i god tro

Vagn Sørensen understreger, at byrådet under hele sagsgangen har handlet i god tro. Tilbage i 2012 godkendte et enigt byråd vejføringen efter kommunen havde kontaktet Trafikministeriet og fået grønt lys til ekspropriering.

Efterfølgende har vejstriden været behandlet i både Byretten i Esbjerg, Landsretten og Højesteret, der erklærede den første ekspropriering ulovlig, men samtidig anbefalede Højesteret kommunen at foretage en ny ekspropriering, men med vejloven i hånden.

6. december inviterede Vejen Kommune til åstedsforretning for at foretage ny ekspropriering.

Hele sagsforløbet har kostet Vejen Kommune omkring tre millioner kroner til advokathjælp og rådgivning.

Martin Lund Madsen har ikke tænkt sig at give op og åbne Skovgårdsvej for trafik. Han ønsker ikke at fortælle, hvad hans næste skridt er i sagen, men siger:

- Vi holder fast i den køreplan, vi har haft hele tiden. Ingenting har ændret sig. Mit mål er, enten at få vejen fjernet eller indgå et et forlig om erstatning, siger Martin Lund Madsen.

I starten af januar 2019 udsatte retten i Esbjerg en erstatningssag mod Vejen Kommune anlagt af Martin Lund Madsen, med den begrundelse, at retten ville vente at se det videre politiske forløb, og at det ville være spild af samfundskroner først at fjerne vejen for derefter at vedtage en ny ekspropriering af samme vej.