Det er ikke rammevilkår og tørken alene, der presser landbrugets økonomi. Det er i højere grad de markante prisudsving, der rammer erhvervet, og dem er landmændene nødt til at tage højde for. Det mener Agri Nord

Tørke og urimelige rammevilkår. De parametre bliver i disse dage udråbt til landbrugets stør-ste problemer.

Der er ingen tvivl om, at de er med til at forværre den økonomiske situation for svineprodu-centerne, men de er ikke selve årsagen.

Det vurderer Agri Nord, der i langt højere grad tilskriver de store prisudsving på verdensmar-kedet skylden.

- Prisudsvingene er i dag dobbelt så store end for bare 15 år siden. Lige nu er udsvingene på svine- og kornprisen røget modsat af hinanden, så svineprisen er lav, samtidig med at kornpri-sen er høj, og det er dét, der skaber en uholdbar situation. Sidste år, hvor det var omvendt, havde tørken ikke været samme store problem, siger økonomi- og virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Jørgen Cæsar Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En del af gamet

Landmanden er derfor nødt til at ruste sin bedrift til at modstå de store prisudsving.

- Det er bare en del af gamet i dag, og det kommer vi ikke udenom, siger Jørgen Cæsar Jen-sen.

Han oplever, at mange landmænd allerede agerer i den nye virkelighed. De lægger til side i gode tider, afdrager på gælden og skalerer produktionen efter rentabiliteten og likviditeten.

- Jeg har ikke den opfattelse, at hver fjerde landbrug står på kanten af en konkurs eller bør sælge, som Seges ellers har offentliggjort, siger rådgiveren.

Faktisk oplever han, at selv med de store udfordringer, der er for svineproducenterne lige nu, så har flere end 30 procent en robust og konkurrencedygtig produktion.

Tal med banken

Han råder samtidig landmændene til konstant at være i en tæt dialog med banken, når der indtræffer begivenheder som tørke eller oversvømmelse.

- Man er simpelthen nødt til at varsle sine finansielle samarbejdspartnere om ekstraordinære udfordringer, siger han.

Nødt til at agere i nuværende rammevilkår

Formand i Agri Nord, Carl Christian Pedersen, understreger, at landboforeningen konstant ar-bejder på at forbedre landbrugets rammevilkår.

Han peger blandt andet på, at forholdene omkring jordskatter og pesticidafgiften bør være anderledes.

Men så længe rammevilkårene er, som de er, er branchen nødt til at tage bestik af det.

- Vi skal agere indenfor de rammer, der er, siger formanden og fortsætter:

- Vi er nødt til at tilpasse os den økonomiske virkelighed. Vi skal være mere robuste og fintune vores virksomheder, siger formanden.

En tilpasning kunne for eksempel være at sprede sin risiko over flere forretningsområder, nøje overveje yderligere opkøb, udlicitere maskiner og markarbejde med mere.

- Alle beslutninger skal føre til, at landmanden bliver mere økonomisk robust, siger Carl Christian Pedersen.