LMO har udarbejdet en række gode råd, der skal være med til at forebygge brand som følge af høst.

Med den ekstreme tørke er der ekstra stor fare for markbrande i forbindelse med høst og halmpresning og dermed også brand i landbrugsmaskiner. Følg anbefalingerne fra brandmyndighederne. Tjek din forsikring, hvis uheldet skulle være ude.

Det skriver LMO i en pressemeddelelse.

En hurtig indsats kan standse branden før den er ude af kontrol

Her er en række anbefalinger som mange allerede kender, men som er vigtige at genopfriske i denne tørre tid.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hav altid en pulverslukker og branddasker på traktoren og mejetærskeren. Husk at få tjekket pulverslukkeren.

- Hvis det er muligt, medbring en tank med vand f.eks. en marksprøjte eller en gyllevogn.

- Hav altid en harve eller plov spændt for traktoren, så du hurtigt kan inddæmme en opstået brand i marken.

- Når du har høstet første skår, så harv et brandbælte op til nabomarken. Det kan forhindre at en evt. brand springer til en uhøstet mark.

- Hold skærebordet fri af jorden, så du ikke rammer sten der danner gnister. Tøm stenfanget jævnligt.

- Undgå tobaksrygning.

- Medbring altid en mobiltelefon til evt. alarmopkald til brandvæsnet. Brug 112 app når du ringer alarm, så kan brandfolkene nemmere finde frem til lokaliteten for branden.

- Rengør jævnlig for støv og agner, især omkring motor og udstødning

- Rens køleren jævnligt.

LMO anbefaler, at du tjekker din forsikring hvis uheldet skulle være ude. Det gælder også, hvordan du er dækket, hvis din afgrøde brænder som følge af brand hos naboen.