Maria Reumert Gjerding lancerede på Folkemødet et forslag om at sikre større arealer til natur ved at opkøbe konkurstruede landbrug.

I sin kamp for flere, større og sammenhængende naturarealer foreslår Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, at både finansministeren og forsyningsvirksomheder med flere skal spytte i kassen, så det kan gå hurtigt med at skaffe penge til opkøb af jord til naturformål.

Og så har hun fået kig på konkurstruede landmænd som en gruppe landmænd, der kan fokuseres på i kampen for at få fat i jorden.

- Vi kan gøre konkurstruede landmænd en tjeneste ved at købe dem ud af deres landbrug og bruge jorden til natur, sagde Maria Reumert Gjerding torsdag under en Folkemøde-debat om "Det grønne Danmarkskort", som hendes egen forening stod bag.

Maria Reumert Gjerding understregede dog, at hun har en udmærket dialog med landbruget, og at der er enighed med Landbrug & Fødevarer om, at give mere plads til natur, så der kan skabes større sammenhængende arealer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Men for at få plads, skal landbruget afgive arealer, sagde hun og kaldte det en win-win-situation, hvis konkurstruede landmænd kan købes ud.

- Vi skal kigge på de dårlige landbrugsjorder, men ikke udelukkende. Der kan også være gode arealer, sagde hun om sin vision for at skabe mere natur.

Og selvom både hun og andre paneldeltagere talte en del om frivillighed i forbindelse med at skaffe landbrugsarealer til naturformål, så ser Maria Reumert Gjerding tilsyneladende grænser for frivilligheden. Hun talte ligefrem om, at landmænd skal flyttes.