Reglerne for nitrat i drikkevand bliver ikke lavet om, på trods af mulig risiko for kræft.

Der er slet ingen grund til at ændre reglerne for, hvor meget nitrat der må være i det danske drikkevand. Det mener Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister, der vil beholde grænseværdien for nitrat i drikkevandet på 50 mg/liter.

- Jeg mener, at den nuværende grænseværdi fortsat skal følge EU's vandkvalitetskrav, skriver han i et svar til folketingsmedlemmet Christian Rabjerg Madsen (S), der har spurgt ministeren om han i lyset af de nye oplysninger om kræftrisiko, vil give sin vurdering af, om grænseværdien for nitrat ligger det rigtige sted, når vi ønsker at sikre rent og sundt drikkevand til alle, som den socialdemokratiske politiker skriver.

Ikke beviser nok

I sit svar begrunder Esben Lunde Larsen svaret med, at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikerhed har rådført sig med WHO, der ikke mener, at der er nok beviser for, at nitrit eller nitrat i drikkevandet giver kræft.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En dansk undersøgelse fra februar i år finder en sammenhæng mellem tarmkræft og udsættelse for nitrat i drikkevand. De to styrelser mener ikke, at undersøgelsen er fyldestgørende nok til at ændre kravene til vandkvaliteten. Ministeren er også blevet spurgt om, han vil genindføre kontrolpligten for private vandforsyninger. Men det afviser han.

- Jeg har tillid til, at beboere med egen vandforsyning selv vil tage initiativ til at få foretaget en kontrol af deres drikkevand, skriver miljø- og fødevareministeren i sit svar.