Advokat for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, Hans Sønderby Christensen med speciale i EU-ret, slår fast, at ny rapport fra Miljøstyrelsen dokumenterer, at den danske kommunale indsatsplanlægning er retsstridig.

- Reglerne om indsatsplanlægning, som skal føre til rådighedsindskrænkninger på op til 40-50 procent af dansk landbrugsjord, er efter min juridiske vurdering retsstridige, siger Hans Sønderby Christensen og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Massescreeningen viser, at grundvandet under dansk landbrugsjord kan forsyne 200 millioner personer med drikkevand, som styrelsen ikke har påvist indeholder landbrugsrelaterede pesticidprodukter hverken godkendte eller forbudte stoffer. Ministeriet leverer dermed selv beviset for, at foreningen skal vinde den anlagte sag.

Ifølge Hans Sønderby Christensen er det en selvmodsigelse i juridisk forstand at begrunde indgreb mod landbruget med hensyn til drikkevand, når indgrebet rammer enorme mængder vand, som ikke er påvist indeholder pesticidstoffer fra landbruget.

Ifølge hortonom Allan Holm Nielsen fra Growz testede ministeriets massescreening for 415 forskellige stoffer, ti gange flere end i normale drikkevandsundersøgelser, og viser, at man i 80 procent ikke påviser landbrugsrelaterede pesticidstoffer overhovedet og i mindst 95 procent af prøverne ikke finder spor af de pesticider, landbruget i dag anvender. Selv i de få tilfælde, hvor man finder spor, er det under den ekstremt lave kravværdi. Grundvandsdannelsen på landbrugsarealet, som ikke påvises at indeholde landbrugspesticidstoffer, ville potentielt kunne danne drikkevand nok til at det kunne forsyne mere end 200 millioner personer, og der skal kun en til to procent af grundvandsdannelsen under det opdyrkede areal til at opfylde danskernes drikkevandsbehov eller cirka ti procent, hvis man indregner vores samlede vandforbrug til husholdning.

Miljøstyrelsen sikrer allerede sundt drikkevand

Ifølge Allan Holm Nielsen viser screeningen, at Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure i dag i forvejen sikrer danskerne rigelige mængder sundt og godt drikkevand.

- Screeningen viser, at nedsivning fra markbrug ikke er et problem, endda trods nogle ekstremt lave kravværdier. Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure dokumenteres hermed som ekstremt effektiv. Det virker underligt at myndighederne på den måde søger at underkende sig selv, og endda vil gøre det til et erhvervs skyld, siger Allan Holm Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Advokat Hans Sønderby Christensen har, på vegne af Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, anlagt sagen mod staten med påstand om, at den danske lovgivning om indsatsplanlægning er retsstridig. Begrundelsen er, at indgrebet overfor landmændene er åbenlyst uegnet til at skabe bedre grundvand, som ikke er truet af de nu godkendte midler, og at Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure i forvejen løser udfordringen på en måde, som er mindre indgribende overfor erhvervet.