Ida Auken lægger op til, at en langt større del af det organiske affald fra husholdninger og servicesektoren skal udnyttes bedre til at producere varme og el i biogasanlæg. L&F byder planen velkommen.

- Vi vil i landbruget meget gerne have fingrene i det organiske affald. Det er i forvejen os i landbruget, der er allerdygtigst til at genanvende spildprodukter og recirkulere vigtige stoffer som fosfor tilbage til miljøet. Det er mange år siden, vi holdt op med at betragte spildprodukter som affald men i stedet som en væsentlig ressource. Det er glædeligt, at miljøministeren nu er ombord på den dagsorden, siger miljø- og energidirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring.

Miljøminister Ida Auken lægger med præsentationen af regeringens ressourcestrategi op til, at en langt større del af det organiske affald ikke bare skal gå til spilde.

I dag bliver langt det meste affald fra husholdningen i danske hjem samt fra detailhandelen og på danske restauranter brændt. Det er i virkeligheden værdifulde ressourcer, og kan bruges meget mere energieffektivt til produktion af el og varme i biogasanlæg. Miljø- og energidirektør hos erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring bakker op om miljøministerens ambitiøse plan om at bruge det organiske husholdningsaffald bedre.

Det er vigtigt, at denne plan bliver fulgt op af en politisk proces, der rent faktisk får gang i biogassektoren. Siden energiforliget i marts 2012 har vi ventet på EU?s godkendelser af de tilskud, der skal få gang i produktionen af biogas herhjemme. Det er halvandet år siden nu, men jeg håber, at ministeren med den netop fremlagte plan vil presse på, så der kan komme gang i biogasproduktionen hurtigst muligt?, siger Niels Peter Nørring.

Halvdelen af Danmarks

Regeringen har en ambition om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal bruges til energiproduktion for eksempel i biogasanlæg inden 2020. Husdyrgødning er allerbedst til biogasproduktion, hvis det bliver blandet med for eksempel fedtholdigt husholdningsaffald.

For husholdningsaffaldet er det miljøministerens ressourcestrategi, at vi skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022.

Det er både papir, glas, plast og det organiske affald. I servicesektoren indsamler man følge Miljøministeriet i dag kun 17 procent af det organiske affald fra restauranter og dagligvarehandel til biogas. Ambitionen i ressourcestrategien er, at man allerede om fem år indsamler 60 procent.