Abonnementsartikel

Biogas Hobro Nord bliver disponeret lige før sommerferien afhængigt af, hvor mange der melder sig som leverandører.

Cirka 55 husdyrbrugere har meldt sig som leverandører til det planlagte Biogas Hobro Nord. Det antal er nok til, at anlægget kan etableres, men det vil være nødvendigt at indkøbe halm og majs som brændstof til anlægget, hvis der ikke kommer mere tørstof i form af dybstrøelse på banen.

Deadline før sommerferien

Formand for anlæggets leverandørselskab, Jens Verner Pedersen, håber derfor på, at der kommer flere husdyrproducenter med dybstrøelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det vil være ærgerligt at skulle ud og købe halm og majs. For det første vil vi konkurrere med os selv på halmprisen, og det bliver ikke husdyrproducenterne, der får gavn af det, siger Jens Verner Pedersen.

Lige før sommerferien bliver anlægget dimensioneret afhængigt af, hvor meget gylle og hvor meget tørstof, der er meldt til.

- Vi laver et anlæg, der passer til de tilmeldinger, vi har. Hvis leverandørerne ikke melder ind, kan vi ikke bygge efter det, så interesserede er nødt til at komme ud af busken hurtigst muligt, siger Jens Verner Pedersen.

Derfor opfordrer han alle interesserede til at melde sig på banen.

Et våben i klimakampen

Husdyrproduktionen er udskældt i forhold til sin klimapåvirkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er tydeligt i den nuværende valgkamp, hvor vores husdyr er mere udskældt end nogensinde, siger Jens Vener Pedersen.

Biogasanlægget kan meget vel være en redningsplanke for husdyrbrugerne i den debat, vurderer formanden.

- Biogas er et af de mest klimaeffektive virkemidler vi har, siger Jens Verner Pedersen.

Biogas kan levere grøn energi og brændstof til lastbiler, traktorer og entreprenørmaskiner som erstatning til diesel.

Derudover er det planen, at der ud af biogasanlæggets CO2-overskud skal produceres Methanol, der bruges både i industrien og som erstatning for benzin i biler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindre arealkrav og bedre gylle

Udover klimaeffekten får landmanden også langt mere håndgribelige fordele ud af at levere sin gylle til et biogasanlæg.

Den afgassede gylle, der kommer tilbage fra anlægget, har en bedre gødningsværdi, og der kan derfor spares på indkøb af kunstgødning,

Når husdyrgødningen fjernes fra ejendommen, kan man få det tilbage, man har harmoniareal til, og man slipper derved for at skulle leje eller købe mere jord.

Kan man styre mængden af gylle på ejendommen, er det også nemmere at få miljøgodkendelse.

Det er Agri Nord, der står bag projektet om at opføre et biogasanlæg ved Hobro Nord, og efterfølgende skal der tages beslutning om, om der skal samarbejdes med investorer, eller om projektet skal sælges.