Nedfælder til faste kørespor på 24 meter er nu en mulighed med en bremseskærsnedfælder fra Harsø Maskiner A/S. Nedfælderen har en samlet arbejdsbredde på 24 meter.

Fra Lego til 10 ton bugseret nedfælder på rekordtid - det er virkeligheden bag den imponerende konstruktion fra Harsø Maskiner A/S, som gør det muligt at lave en nedfælder på en samlet arbejdsbredde på 24 meter. En bredde som opnås ad to omgange. Hver sektion på seks meter kan skydes seks meter ud til hver side, hvilket gør den i stand til at få en arbejdsbredde på i alt 24 meter.

Princippet i maskinen er, at når det første træk tages med nedfælderen, er det i en bredde af 12 meter, der nedfældes gylle i. Anden gang der køres i samme spor, skydes nedfælderen ud, så der nedfældes i de resterende 12 meter, for at nå op på sammenlagt 24 meter arbejdsbredde.

Med automatisk af- og påmontering af nedfælderen til gyllevognen, er tanken, at nedfælderen sættes af  i marken, mens der hentes gylle ved gylletanken.

- Når gyllevogn og nedfælder skal kobles sammen, sker det hele fra traktorens kabine og på få sekunder, oplyser Harry Højvang Sørensen, indehaver af Harsø Maskiner A/S, samt udvikleren bag den nye nedfælder.

Fire års udviklingsarbejde

- Den store nedfælder startede som en tanke for allerede fire år siden, da jeg ville udvikle en nedfælder til kornafgrøder med en god arbejdsbredde, så køreskaderne bliver undgået, forklarer Harry Højvang Sørensen, og fortsætter:

- Det er et kendt problem, at køreskader kan koste dyrt, og for at nedfælde i korn måtte jeg op i en arbejdsbredde, som passer til slangebomme og sprøjter. Det blev derfor hurtigt klart, at det var en 24 meters arbejdsbredde, der skulle sigtes efter, men at lave en 24 meter nedfælder, ville være en umulig opgave. Både trækkraft og vægt ville være voldsomme faktorer at arbejde med.

- Derfor stod det hurtigt klart, at de 24 meters arbejdsbredde skulle opnås af to omgange - men at lave en konstruktion, så nedfælderen kunne skydes ud var ikke helt let.

Harry Højvang Sørensen bor ikke langt fra Esbjerg, hvor mange boreplatforme lægger til havn, og her fik Harry Højvang Sørensen en lys ide.

- Boreplatforme står på 100 meter høje ben, som skydes ned i vandet ved hjælp af motorer, som trækker tandstængerne til udskud af benene. Denne ide brugte jeg lang tid på at arbejde med, så jeg kunne omsætte det til nedfælderen, men jeg måtte til sidst opgive det.

- Jeg har noget familie, som arbejder på Lego i Billund, og her fik jeg den ide at bygge en model i Lego-teknik klodser.

- Fra jeg begyndte at sætte klodserne sammen, til jeg havde den endelig model, gik der kun en time, forklarer Harry Højvang Sørensen, som satte modellen hen til en af tegnerne på fabrikken og bad ham om at tegne modellen op til produktion.

- Det tog dog også her lidt tid for at få alle ender til at passe sammen, og da tegningerne var klar, gik vi straks i gang med at samle enkeltdele til nedfælderen. Faktisk var det først en uge inden Agromek, vi fik samlet og malet den endelige bugserede nedfælder i størrelsesforholdet 1:1.

Bremseskærsnedfælder i alle afgrøder

Der sidder i alt 40 stk. 550 millimeter bremseskær på nedfælderen. Bremseskærene består af bølgerulleskær, som er kædetrukket fra et bærende hjul, som kører foran hvert enkelt skær. Ved at forbinde skærene til hjulene, bliver skærene bremset ned til halv hastighed af fremkørselshastigheden.

Ved at bremse skærene ned til halv hastighed sikres det, at afgrøderester ikke sætter sig fast på skærene, og gennemskæringen derved bliver optimal.

- Skærene er dermed også i stand til at nedfælde i alle afgrøder, både sortjord, korn samt græs, forklarer Harry Højvang Sørensen og påpeger, at skærene laver en pløjende effekt i jorden, og dermed bliver gyllen nedfældet i en porøs overflade, som er bredere i bunden end i toppen.  Nedfældningen sker i en dybde af syv til otte centimeter.

To gyllevogne om én nedfælder - stor kapacitet

Nedfælderen fylder kun tre meter i bredden i transportstilling og vejer cirka 10 ton. Nedfælderen har sin egen trecylindrede 30 hestes motor til samtlige funktioner.

- Der er omkring 10 til 15 funktioner på nedfælderen, eksempelvis trækning af fordeler, ind- og udklap samt automatisk af- og påmontering på gyllevognen.

- Det er en stor fordel, at der kan være to gyllevogne om én nedfælder. Mens den ene gyllevogn fylder gylle, kan den anden nedfælde. På den måde opretholdes den store kapacitet med to gyllevogne, forklarer Harry Højvang Sørensen.

- Den store nedfælder giver en kæmpe kapacitetsmulighed for store maskinstationer, som eksempelvis i græs hurtigt kan komme over et stort areal, så græsset ikke når at vokse meget fra ensileringen er afsluttet til den nye næring er tilført.

Harry Højvang Sørensen fortæller desuden, at Skamstrup Maskinstation har kørt med den 12 meter bugserede græsmarknedfælder med to 25 ton Harsø gyllevogne, og det er blot en vanesag for chaufførerne med af- og påmontering af nedfælderen i marken, før det kører som en leg.

- Den store bredde kan også udnyttes godt i sortjord, hvor den 24 meters bredde kan lægges ud med RTK GPS og der sikres faste kørespor allerede ved gyllenedfældningen, fortæller Harry Højvang Sørensen.