Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Ingen spot teaser
Opret gratis profil

Boost mælkeydelse og sundhed i overgangen fra goldko til malkeko

23. okt. | Indrykket af Nutrimin

En overvejelse værd!

Del artiklen:

CholinKlorid er et naturligt B-vitamin som dannes i koen. CholinKlorid er et vigtigt vitamin i forbindelse med leverens omsætning af fedt og kropsfedt (mobiliseringen). Goldkøer med en høj huldscore har i testfodring reageret positivt på et supplement med CholinKlorid.


Hvordan bidrager CholinKlorid

CholinKlorid bidrager til at effektivisere omdannelsen af fedtsyrer i levercellerne, så leveren bedre kan omsætte det fedt, som koen mobiliserer fra kroppen. En styrket fedtomsætning i leveren gør, at koen bedre kan imødekomme behovet for energi til mælkeproduktion. En mere effektiv fedtomsætning i leveren reducerer desuden dannelsen af ketonstoffer og risikoen for ophobning af fedt i leveren og dermed dannelse af fedtlever. Det betyder, at koen opnår en bedre omsætning af næringsstoffer og får dermed et mindre behov for at mobilisere kropsfedt, hvilket betyder, at huldtabet kan reduceres.


Afprøvning

Nutrimin har i samarbejde med Biochem gennemført registreringer i Danmark i to besætninger på henholdsvis 350 og 600 køer. Formålet var at se på effektiviteten af beskyttet CholinKlorid til forbedring af mælkeydelsen og sundheden hos køer, som har kælvet to eller flere gange. Lakterende køer i afprøvningen blev fodret med en TMR ration. Goldkorationerne har været sammensat med henholdsvis en lav kalciumration på den ene bedrift, og en anvendelse af et forsuringsprodukt på den anden bedrift. Der blev tildelt vombeskyttet CholinKlorid fra marts til maj i de sidste tre uger før kælvning og de første tre dage efter kælvning i en gruppe på 186 køer. 226 køer med kælvninger i januar/februar og juni/juli blev brugt som referencegruppe.


Resultater

Målinger viste en gennemsnitlig ydelsesforøgelse på 1,17 kg EKM pr ko pr dag i de første 100 dage af laktationen (se figur 1 på Nutrimins hjemmeside).

Hvad angår typiske sygdomme ved nykælvere kunne der ses en tendens til reduktion af tilfælde af klinisk ketose ved tildeling af beskyttet CholinKlorid. Den beskyttede CholinKlorid viste ingen effekt på forekomsten af mælkefeber.


Konklusion

Brugen af beskyttet CholinKlorid øgede signifikant den energikorrigerede mælkeydelse i begyndelsen af laktationen. Højere mælkeproteinniveauer og øget andel af “de novo” fedt fra mælkefedtsyntese indikerede en forbedring i energistofskiftet. Dette bekræftes af tendensen til færre kliniske tilfælde af ketose. I denne registrering har tildelingen af beskyttet CholinKlorid kostet ca. 10 øre pr liter ekstra mælk.


I Nutrimin mener vi derfor, at tildeling af beskyttet Cholin kan være interessant i besætninger med problemer med opstart efter kælvning på grund af fede goldkøer.


Du er meget velkommen til at kontakte Nutrimins kvægteam og høre om erfaringer med produktet, og hvordan det vil kunne skabe værdi på din bedrift


OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

Udvalgte PARTNERS ydelser