Energiforliget har banet vejen for rentabel, økologisk biogasproduktion. Økologisk Landsforening inviterer til tre informationsmøder om økologisk biogas i de kommende uger.

I sidste måned indgik Folketingets partier en bred energiaftale, som blandt andet sikrer en rentabel pris for energien fra økologiske, plantebaserede biogasanlæg.

Kompetencecenter for Økologisk Biogas og Økologisk Landsforening holder tre informationsmøder om mulighederne for at komme i gang med produktion af biogas på økologiske bedrifter efter energiforliget.

Møderne skal handle kort om det nye energiforlige, en businesscase for økologisk biogasanlæg, muligheder for tilskud til etablering af anlæg, og der bliver lagt op til diskussion af de aktuelle muligheder.

- Biogas produceret på økologisk plantebiomasse er ikke blot en bæredygtig, miljørigtig og vedvarende energikilde. Den kan også producere den økologiske gødning, som kan hjælpe udvidelsen af det økologiske areal på vej. Især i de østlige egne af landet, hvor der er mangel på økologisk husdyrgødning til nye økologiske marker, siger Michael Tersbøl, leder af Kompetencecenter for Økologisk Biogas.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Møderne finder sted: 

24. april hos Økologisk Rådgivning, Gefion, Fulbyvej 15, Sorø
30. april hos Landbrugsrådgivning Syd, Niels Finsensvej 20A, Vejle 
14. maj hos Landbrugsrådgivning Midt-Øst, Asmildklostervej 11, Viborg

Alle steder fra klokken 19.30 til cirka klokken 21.30.