Det er helt unødvendigt at forbyde al udkørsel af gylle på frossen jord, mener Landbrug & Fødevarers viceformand Henrik Frandsen.

Det er allerede i dag forbudt at køre gylle ud på en frossen mark, der hælder ned mod et vandløb, og nu vil miljøminister Ida Auken (SF) forbyde al udkørsel af gylle på frosne marker.

Men det er helt unødvendigt, mener Henrik Frandsen, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

- Der findes jo allerede et forbud mod at sprede gylle ud, når der er risiko for, at det kan gå ud over vandmiljøet. Og det bakker vi helt og holdent op omkring, siger Henrik Frandsen og fortsætter:

- Men der er nogle tilfælde, hvor det giver mening at sprede gylle ud på en let frossen mark. Hvis man for eksempel har en hel flad mark, og der har været et par dage med frost, og der er udsigt til tøvejr, kan det rent fagligt være fornuftigt at få gyllen ud allerede i februar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ved at sprede gyllen ud på en let frossen mark, kan man undgå strukturskader i jorden på grund af tryk. Og man får desuden mere ud af næringsstofferne ved tidlig udbringning af gylle.

- Det er helt sikkert et område, hvor landmanden skal vise stor omtanke og omhu. Men her synes jeg, hun (Ida Auken, red.) afskærer os fra noget, som fagligt godt kan give mening. Det bliver bare endnu en regel oven i de mange andre, siger viceformanden.

Overfyldte gylletanke 

Endnu en problemstilling ved at indsnævre landmændenes muligheder for udbringning af gylle yderligere er, at gylletankene bliver overfyldt.

- Hvis man ikke har græsmarker, som man må køre gylle ud på om efteråret, kan der gå helt fra slutningen af maj, indtil frosten er væk året efter, hvor man ikke må køre gylle ud, forklarer Henrik Frandsen, der selv har oplevet problemer med at komme af med svinegyllen.

Han forstår dog godt, at Ida Auken gerne vil uheld med forurenede vandløb til livs.

- Jeg forstår hende godt, men jeg ville hellere præcisere den lovgivning, vi allerede har. Man kunne godt gøre det mere entydigt, så alle kan forstå reglerne, siger han.