Eksporten af levende svin til Tyskland er bremset, da Danish Crown har genvundet konkurrencekraft i forhold til de tyske konkurrenter.

 Lukninger af slagterier og fyringer af flere tusinder medarbejdere har kendetegnet den danske slagteribranche de seneste år. Meget tyder dog på, at udviklingen nu er vendt. Det skriver Food-Supply.dk.

Efter flere år, hvor de tyske slagterier har kunnet give danske svineproducenter en højere pris pr. gris, er udviklingen vendt. Prisefterslæbet i forhold til Tyskland er reduceret med to tredjedel fra 1,5 milliarder kroner til 0,5 milliarder kroner, så det nu ligger på 15 øre pr. svin. Prisen dansk svinekød er på 9,47 kroner pr. kg., mens det ligger på 9,72 kroner pr. kg. for et kilo tysk produceret kød.

DC forventer mindre smågriseeksport

Resultater er, at eksporten af levende slagtesvin er faldet fra 100.000 til 40.000 pr. måned. Svinene sendes i stedet til danske slagterier. Eksporten af smågrise er uændret. Danish Crown forventer dog, at den genvundne danske konkurrenceevne kan får dette til at ændre sig. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- De vilkår, danske svineproducenter arbejder under, kan medføre et produktionsfald. Det er vanskeligt at skaffe finansiering samt miljøgodkendelser til ombygninger eller udvidelser. Jeg er dog overbevist om, at en faldende produktion vil betyde, at eksporten af smågrise reduceres, vurderer Kjeld Johannesen ifølge Food-Supply.dk.