Kibæk Maskinstation har haft god succes med fjedrepåvirket trykruller på nye såmaskiner - nu skal ældre såmaskiner have eftermonteret samme system.

Som på så mange andre maskinstationer er majssåningen også en presset periode hos Kibæk Maskinstation.

- Såningen skal helst foregå på ti dage, og da vi kom sent i gang i foråret 2018, købte vi i en hurtig handel en ny otte rækket liftophængt majssåmaskine, som vi fik leveret i begyndelsen af maj, fortæller Brian Bang, medindehaver af Kibæk Maskinstation, som han ejer sammen med broderen Tonny Bang.

Valget faldt på Gaspardo da den med dobblt skiveskær kan køre både i pløjet jord samt direkte i stub

- Brian Bang, medindehaver af Kibæk Maskinstation.

Den nye såmaskine blev nummer fire i rækken af majssåmaskiner på den midtjyske maskinstation, og tre ud af de fire er otte rækket liftmaskiner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Trykhjul med nøjagtighed

Når man har fire majssåmaskiner, kan man være fire steder på én gang, og det bemærker Brian Bang også som en stor fordel.

- Majssåningen er som regel presset, hvor vi gerne skal så 150 hektar pr. dag, kommer vi op på cirka 1.500 hektar samlet set på 10 dage. Med det areal er det meget rart at kunne være fire steder på én gang og være i gang med så-arbejdet, fremfor at have stor kapacitet med eksempelvis to store maskiner.

Ligesom maskinstationens 12 rækket maskine, blev den otte rækket majssåmaskine, som blev indkøbt i foråret 2018, også en Gaspardo.

- Valget faldt på Gaspardo da den med dobbelt skiveskær kan køre både i pløjet jord samt direkte i stub, og vi får mere og mere så-arbejde i reduceret jordbearbejdningssystemer, fortæller Brian Bang.

- Maskinen er desuden udstyret med et metal-trykhjul, som er fjedrepåvirket. Det sikrer, at frøet bliver presset ned i jorden, som kan være en udfordring på hård lerjord. Samtidig sikrer hjulet, at frøet ikke triller og dermed laver såningen upræcis på eksempelvis let sandjord. Det fungerer faktisk så godt, at vi skal have det system eftermonteret på vores 12 rækket Gaspardo-majssåmaskine til kommende sæson.

- Især i sæson 2018, som havde en ekstrem tør begyndelse på majsens vækstperiode, kunne vi uden tvivl tilskrive det fjedrepåvirket metalpakkehjul succes for en ordentlig start på vækstsæsonen. Især på det lerede jord, er det meget vigtigt, at frøet trykkes ordentligt i jorden for at sikre en god fremspiring, påpeger Brian Bang.

Lift er et hit

Det kan virke en smule atypisk at købe en liftophængt majssåmaskine med gødning på selve såmaskinen og ikke i en fronttank, da mange maskinstationer investerer i 12 rækket majssåmaskiner og gerne bugserede udgaver med stor tankkapacitet.

- Der er faktisk flere grunde til, at vi kører med så mange otte rækket majssåmaskiner, fortæller Brian Bang og påpeger blandt andet, at mange af kunderne har egen majsrenser

- Det er typisk en otte-rækket version, så der passer en 12 rækket majssåmaskine knap så godt ind i billedet.

Et andet argument er hurtigheden i en otte rækket liftmaskine.

- Når gødningen ikke skal i en fronttank, som det gør sig gældende på mange liftmaskiner, så er det en maskine, som er lynhurtig at spænde for, og en maskine der er snild i marken.

Kørsel i samme spor

Et tredje argument for majssåmaskiner på otte rækker er muligheden for kørsel i samme spor med finsnitteren, som traktoren med såmaskinen har lavet.

Hos Kibæk Maskinstation har man i flere år praktiseret fastekørespor i græsmarker, hvor maskinstations 3x JF/Kongskilde skårlæggere på 12,3 meter gør det muligt at skårlægge, rive og køre gylle med 12 meter græsmarknedfælder i samme spor, som finsnitteren også kører i.

Derfor har man hitch-krog på finsnitteren, så vogne kan spændes på direkte efter snitteren.

- Vi har gjort det i mange flere år, inden faste kørespor blev populære. Blandt andet for at kunne spare en mand til et snitterhold, fortæller Brian Bang, som råder over fem finsnittere fra New Holland og John Deere.

Faktisk praktiseres dette ved cirka halvdelen af maskinstationens mælkeproducent-kunder

Med en otte rækket majssåmaskine passer dette koncept godt på en finsnitter med otte rækket majsskærebord.

- Det giver muligheden for at køre med majssåmaskinen på lave arealer, hvor den efterfølgende finsnitning også foregår med otte rækkede borde og med kørsel i samme spor som majssåmaskinen.

- Det er faktisk nødvendigt på nogle af de lavtliggende jorde, da vi ellers kan have problemer med at færdes i våde år.