Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion er blevet konstitueret på mandagens sektorbestyrelsesmøde. Her er også ny næstformand blevet valgt.

Sektorbestyrelsen for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion har konstitueret sig på dagens bestyrelsesmøde. Erik Larsen er genvalgt som formand og ny næstformand er Allan V. Pedersen, som blev valgt til sektorbestyrelsen i januar.

Allan V. Pedersen er smågriseproducent og har sin bedrift ved Give. Udover at være blevet en del af Landbrug & Fødevarer Svineproduktions sektorbestyrelse, og nu valgt som næstformand, har Allan V. Pedersen også erfaring med organisatorisk arbejde fra blandt andet Jysk Landbrugs bestyrelse og partipolitisk arbejde.