Formand for bestyrelsen i Danish Crown har været frusteret over de svigtende resultater i engelske Tulip Limited. Den engelske afdeling har længe været et smertensbarn for DC.

Det har været et langt, sejt træk at bringe forretningen i Tulip Limited op på et niveau, hvor et frasalg eller en fusion med andre har været en reel mulighed. Nu sættes der punktum efter fem år med konstante udfordringer, og det skal frigive kræfter til at styrke indtjeningen i resten af Danish Crown, fortæller Erik Bredholt, formand for bestyrelsen i Danish Crown.

Nedturen tog for alvor fart i 2015, og siden har Tulip Limited været et centralt emne på alle bestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og kredsmøder i Danish Crown, skriver koncernen i et nyhedsbrev.

- Det har med god grund fyldt meget, for Tulip Limited har i fire år kostet os ejere penge i stedet for at bidrage til vores indtjening. Det kunne vi efter alt at dømme nu se en ende på, men forretningen i Tulip Limited ville fortsat kræve betydelige investeringer i de kommende år. Samtidig har Tulip Limited krævet rigtig mange ledelsesressourcer de sidste tre-fire år og vil også gøre det fremadrettet. Det ændrer ikke på, at det er en træls, men rigtig beslutning at sælge nu, siger Erik Bredholt.

Overskud indtil 2015

Tulip Limited har i mange år været Danish Crowns brohoved til de store engelske supermarkedskæder, der i årtier har haft dansk bacon i kølediskene. Op gennem 00'erne blev forretningen udvidet med en betydelig produktion baseret på britiske råvarer, efterhånden som appetitten på lokale produkter steg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til og med regnskabsåret 2014/15 bidrog driften af Tulip Limited hvert år med et stort trecifret millionbeløb til Danish Crown. Siden har resultaterne været skuffende.

- Hvis Danish Crown skal levere en afregning, der er konkurrencedygtig i et internationalt perspektiv, så kræver det, at vores aktiviteter indenfor forædling hvert eneste år bidrager til at kompensere for det høje omkostningsniveau, vi har i Danmark. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu får taget både usikkerhed og kompleksitet ud af virksomheden, så vi kan fokusere kræfterne på at få løftet Danish Crowns afregning til ejerne, siger Erik Bredholt.

Mere solidt selskab

Salget af Tulip Limited til amerikanske Pilgrim's Pride Corporation betyder, at Danish Crown kommer til at realisere et tab på cirka 500 millioner kroner, som nedskrives på den bogførte goodwill i Tulip Limited. Ved udgangen af seneste regnskabsår var Tulip Limiteds bogførte goodwill på 700 millioner kroner. Det vil regnskabsmæssigt påvirke resultatet for indeværende regnskabsår, men det får ikke indflydelse på restbetalingen til Danish Crowns ejere.

- Restbetalingen til Danish Crowns ejere fastsættes med udgangspunkt i den indtjening, Danish Crown har haft i det pågældende regnskabsår. Vi ville selvfølgelig gerne have solgt Tulip Limited uden at skulle nedskrive på den goodwill, vi har betalt for den engelske forretning. Det var desværre ikke muligt, men med salget kan vi samtidig nedbringe vores gæld med omkring to milliarder kroner, så Danish Crown kommer ud på den anden side som et mere solidt selskab. Det er bestemt ikke uvæsentligt med den økonomiske usikkerhed, der er i verden lige nu, udtaler Erik Bredholt i en pressemeddelelse fra DC.