Selv om Landbrug & Fødevarer bakker op om europæisk overvågning af antibiotikaforbruget, understreger organisationen, at lavt antibiotikaforbrug ikke må vægtes højere end dyrevelfærd.

Antibiotikaforbruget må aldrig sænkes så meget, at syge dyr ikke bliver behandlet, skriver Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion i en pressemeddelelse.

Siden Fødevareministeren indførte ’Gult kort’-ordningen i sommeren 2010 er forbruget af antibiotika faldet støt. Forbruget i efteråret 2010 var 12,5 procent lavere end samme halvår året før. Den udvikling fortsætter for fuld kraft i 2011, hvor forbruget er faldet med 25 procent i første kvartal.

Regeringen vil arbejde for en fælleseuropæisk overvågning af antibiotikaforbruget for at reducere forekomsten af antibiotikaresistens. Det skal være en mærkesag ved overtagelsen af EU formandskabet i 2012.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at de erfaringer og resultater, som vi har i Danmark, bredes ud til fordel for alle. De danske svineproducenter og dyrlæger har gjort et flot stykke arbejde med at sænke forbruget af antibiotika. Og vores overvågningssystem er efterhånden så godt, at de øvrige europæiske lande kan lære meget af Danmark, siger Lindhart B. Nielsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For stort fald?

Det store fald i antibiotikaforbruget giver dog også anledning til overvejelser, og der er risiko for, at det kan gå ud over dyrevelfærden.

- Det er klart, at det lave antibiotikaforbrug giver velfærdsdiskussionen en ny dimension. Fra branchens side har vi hele tiden sagt, at producenterne ikke må bruge så lidt antibiotika, at vi ikke får behandlet alle syge dyr korrekt. Hverken gris, producent eller samfundet har glæde af unødigt mange syge eller døde dyr, siger Lindhart B. Nielsen. 

Faldet i antibiotikaforbruget på 25 procent i første kvartal af 2011 har ført til spekulationer om, hvorvidt der sker ulovlig import af antibiotika, som dermed ikke registreres.

- Det er svært at forholde sig til spekulationer, men vi tager afstand fra enhver form for ulovligheder, fastslår Lindhart B. Nielsen. 

Han ser derfor positivt på en nærmere undersøgelse af tallene bag faldet af antibiotikaforbruget, som foreslået af Den Danske Dyrlægeforening.