I stalden hos Maaling Avl og Opformering har tablet og telefoner ikke helt skubbet papir og kuglepen ind på hylden. For selvom alle medarbejdere er brugere i Cloudfarm og anvender det dagligt, føler de sig stadig mest trygge ved også at have det på papir.

- Vi vil ikke undvære Cloudfarm, og vi bruger det meget, men som sikkerhed noterer vi også hændelserne ned på papir, fortæller Claus Petersen og uddyber:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi finder en fejl i Cloudfarm, eller noget som ser underligt ud, er det rart at kunne dobbelttjekke på papiret.

...Det er så let at forstå, at alle medarbejdere hurtigt kan lære det...

Maaling Avl og Opformering er grundlagt på en generationsejendom, hvor de nuværende ejere Claus og Maria Petersen er niende generation. I dag består bedriften af 950 Landrace-søer, som både leverer renrace-polte og YL-krydsninger til det danske og udenlandske marked. Som noget nyt er de også begyndt at starte en lille besætning af Duroc-søer op, da de også er blevet godkendt som avlere af denne race. Claus Petersen forventer, at de inden for et år har en fordeling i stalden, som består af 770 Landrace-søer og 180 Duroc-søer.

Skiftet fra Agrosoft

Både Claus og Maria Petersen har deres dagligdag på kontoret, og derfor er det afgørende, at de har et godt managementprogram, hvor de kan følge med og lave analyser af, hvad der sker i stalden.

- Jeg kommer i stalden to til tre gange om ugen, men har ikke som sådan nogle funktioner der, fortæller Claus Petersen og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men både for mig og Maria, og også for medarbejderne, er det vigtigt at have et let og fleksibelt redskab, som vi kan bruge og forstå, og som vi kan trække nogle tal ud af, der kan være med til at motivere medarbejderne.

Tidligere var de brugere af Agrosoft, og de var også nogle af de første, der kom over på det nye Agrosoft, men en stadig stigende utilfredshed med programmet og dens manglende fleksibilitet fik Claus Petersen til at kigge sig om efter noget andet.

- Det var cirka samtidig med, at Cloudfarm udviklede deres avlerversion, og så var valget let, fastslår han.

Er glad for mulighederne

I dag er alle medarbejdere oprettet på Cloudfarm, og det er blevet en meget aktiv del af hverdagen i stalden, men bestemt også for Claus og Maria Petersen på kontoret.

- En af de ting, jeg er meget glad for, er muligheden for at trække tal og udskrifter ud i Excel, hvor vi så kan lave en række grafer og analyser ud fra de ønsker, vi har, fortæller Claus Petersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Generelt er det også fleksibiliteten, der er en af de afgørende fordele, som han vil fremhæve.

- Vi har rigtig mange muligheder for selv at afgøre, hvordan programmet skal sættes op, og hvilke tal og analyser vi ønsker, og det er simpelthen afgørende for os, siger Claus Petersen.

For eksempel har man selv mulighed for at oprette en række dødsårsager for pattegrise, så man i farestalden kan lave en nøjagtig registrering og dermed bruge tallene til noget.

En anden væsentlig fordel, som Claus Petersen fremhæver, er systemets brugervenlighed.

- Det er så let at forstå, at alle medarbejdere hurtigt kan lære det, fortæller han og uddyber:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er meget visuelt, og det står med de ord, vi bruger i det daglige, så det er let at forstå. Samtidig er der så meget sikkerhed på systemet, at de stort set ikke kan registrere forkert, uden at det bliver opdaget.

Som et eksempel på sikkerheden fortæller Bettina Mathiessen fra Cloudfarm, at hvis man skulle driste sig til at fravænne en so, der ikke har faret endnu, så får man en alarm, man skal acceptere, ligesom hvis man finder på at melde en so til slagtning, som er indenfor en medicinfrist.

- Nogle alarmer ryger også videre til ejeren, så han eller hun skal dobbelttjekke, om det er korrekt, fortæller Bettina Mathiessen og uddyber:

- Det kan eksempelvis være hvis man fravænner en so før 21 dage.

Speedometre skal motivere

Claus Petersen har netop bygget ny indgangssluse til stalden, hvor badefaciliteterne er i top, og hvor der er styr på rene og urene zoner. I samme forbindelse har medarbejderne fået et nyt og åbent medarbejderrum, hvor pauser og fællesmøder kan holdes. Et af de nye tiltag, som Claus Petersen ønsker at indføre nu, er en skærm med en række speedometre, som medarbejderne løbende kan følge med på og dermed se, om de følger de mål, der er sat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en smart grafisk figur, der ligner et speedometer, hvor man selv har muligheden for at vælge det tal, man skal måle på, og hvornår resultaterne skal være røde, gule eller grønne, fortæller Claus Petersen og fortsætter:

- Det er planen, at der skal hænges et smarttv op, hvor vi så vælger nogle tal, vi skal vise, og så kan alle følge med løbende.

Faktisk er det sådan, at de speedometre, man vælger, opdateres hele tiden, hver gang en medarbejder registrerer tal i stalden. På den måde kan man med det samme se, hvordan dagens faringer har påvirket det samlede resultat.

Medicinmodulet er under overvejelse

En væsentlig del af Cloudfarm er modulet til medicinhåndtering. Her har man mulighed for at registrere den medicin, man bruger, og med læseadgang til dyrlægen, kan han løbende følge med i forbruget og eventuelle sygdomsproblemer, så han kan være forberedt til besøget eller i værste fald skride ind tidligere, hvis noget kræver handling. Det er også her, der er mulighed for at sende billeder og beskeder til dyrlægen, som så kan svare fra kontoret eller bilen og stille en diagnose, hvis det er muligt.

På Maaling Avl og Opformering har man endnu ikke taget medicinmodulet i brug. Ifølge Claus Petersen er det primært på grund af dyrlægen, som er en ældre mand, der ikke helt er klar på den del.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er helt klart noget, vi overvejer, og flere af medarbejderne har da også spurgt mig om, hvorfor vi ikke gør det, fortæller han.

Lige nu er det dog stadig under overvejelse, og han vurderer, at det nok kommer indenfor en overskuelig fremtid.

Meget tilfreds

Claus Petersen er meget tilfreds med Cloudfarm, og han oplever da også, at flere og flere tager det til sig.

- Mange af dem vi sælger sopolte til, blandt andet i Spanien, er glade for, at de kan få et link, hvor de let kan indlæse de oplysninger, de skal bruge, når de modtager sopolte af os, fortæller han.

Også Bettina Mathiessen oplever, at flere og flere begynder at tage løsningen til sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dels ser vi flere svineproducenter både i Danmark og Europa, men bestemt også flere konsulenter der begynder at anerkende programmets kvaliteter, siger hun.

Claus Petersen er ikke i tvivl om, at Cloudfarm fungerer i praksis, og det giver en mulighed for at sætte systemet op til den enkelte person og bedrift, så det passer til lige netop den måde, de ønsker det.