Lyt til artiklen:

138 millioner til forskning af landbrugets udledninger

00:00
Hastighed: ???x
02:43

Projekterne skal bidrage til bedre opgørelser af landbrugets drivhusgas og kvælstofudledninger og være med til at skabe grundlaget for fremtidens regulering.

Hvad udleder en dansk landbrugsbedrift? Det spørgsmål er helt centralt at få besvaret, når vi og andre myndigheder skal udvikle fremtidens klima- og kvælstofregulering af den danske fødevareproduktion og dermed understøtte landbrugets grønne omstilling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at skaffe den fornødne viden om bedrifternes udledninger har Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen, Miljøministeriet og Energistyrelsen tildelt 10 forskningsprojekter samlet 138 millioner kroner, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Landbrugsstyrelsen, der har godkendt projekterne på baggrund af en indstilling fra et forskningskyndigt vurderingsudvalg.

- De 10 forskningsprojekter giver os en unik mulighed for at få en dybere forståelse af landbrugets udledninger og dermed bedre vilkår for at implementere mere effektive klima- og miljøvenlige praksisser i fremtiden, forklarer Sonja Canger, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Projekterne spænder vidt

Projekterne spænder over et bredt felt, på tværs af drivhusgasemissioner, ammoniakemissioner og udvaskning af kvælstof, og tæller bl.a. projekter med fokus på forskellige dyrkningspraksisser, udbringning af gylle, vådlagte organiske lavbundsjorde, udegående dyr med videre.

De 10 nye projekter skal sammen med de ni projekter, der i 2022 blev igangsat under bedriftsudledningsprogrammet for i alt 130,7 millioner kroner, alle bidrage med at forbedre vidensgrundlaget for landbrugets klima- og miljøpåvirkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er myndighedernes håb og forventning, at resultaterne fra forskningsprojekterne kan bidrage til, at opgørelsen af danske landbrugsbedrifters udledninger af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof bliver langt mere nøjagtig. Det skal sikre, at vi fra myndighedernes side kan understøtte landbrugets grønne omstilling på et oplyst grundlag, så omstillingen kan blive så målrettet og omkostningseffektiv som mulig, fortæller Sonja Canger.

Projektdeltagere under programmet tæller blandt andet forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, samt Seges, Geus og Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

De fleste af de igangsatte projekter udføres på tværs af institutter og/eller forskningsinstitutioner.

Se oversigt over de igangsatte projekter.