Lyt til artiklen:

Ny rapport: Mere dansk biogas hjælper Danmark mod klimaneutralitet

00:00
Hastighed: ???x
02:51

Allerede fra 2028 er det muligt at indfri målet om et 100 procent grønt gasnet, fastslår en rapport fra Axcelfuture, der udkommer i dag. Det kan ske, hvis Danmark satser på at få udbygget biogassen.

I dag udgør den danske biogasproduktion cirka 40 procent af det samlede danske gasforbrug og cirka fem procent af det samlede danske energiforbrug. Når gasforbruget til boligopvarmning samtidig falder, fordi mange skifter til fjernvarme eller varmepumpe, så kan hele det danske gasforbrug være klimaneutralt og grønt inden 2030, skriver Axcelfuture, der er en politisk uafhængig tænketank i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En udbygning af den danske biogasproduktion vil have stor betydning for den grønne omstilling og vores danske klimamålsætninger. Biogassen kan erstatte fossil naturgas og reducere udledningerne, især i industrien, i den tunge transport. Endelig kan den nedbringe udledningerne fra landbruget ved at inddæmme udledningen af metan, lyder det fra Axcelfuture.

Ny rapport: Landbruget rammes hårdest af klimaafgifter

Se også:

Ny rapport: Landbruget rammes hårdest af klimaafgifter

Axcelfutures rapport viser desuden, at Danmark har mere end rigeligt med bæredygtige bioressourcer i form af rest- og affaldsprodukter til at dække udbygningen af den danske biogasproduktion og de danske behov på tværs af alle sektorer for biogas. Biogas produceret på affaldsprodukter kan derfor ikke sammenlignes med biobrændstoffer lavet på fødevarer, som i dag er skattebegunstigede, selvom de reelt ikke er bæredygtige.

Axcelfuture er uenig med Klimarådet

Ifølge Axcelfuture har Klimarådet haft flere meninger om biogas.

- På den ene side er Klimarådet enig i, at biogas er et 100 procent bæredygtigt brændstof. På den anden side mener Klimarådet, at biogassen risikerer at "fastlåse den animalske produktion" til skade for klimaet, fordi landmanden kan tjene penge på at sælge gylle med videre til biogasanlæggene, skriver Axcelfuture for fortsætter:

- Det er rigtigt, at landmændene tjener penge på at levere gylle med videre til biogasanlæggene, men de penge, landmændene tjener, kan finansiere anlæg, hvor gyllen fjernes hurtigere fra staldene med en reduceret klimabelastning til følge. Samtidig fortrænges fossil energi både i industrien og transportsektoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Axcelfuture mener, at et 100 procent grønt gasnet blandt andet kræver en fremrykning af de allerede aftalte biogasudbud fra klimaaftalen for energi og industri fra 2020, som er planlagt over de næste seks år.