Lyt til artiklen:

201 millioner kroner bevilliget til grøn landbrugssatsning

00:00
Hastighed: ???x
03:19

Abonnementsartikel

Innovationsfonden har bevilliget 201 millioner kroner til AgriFoodTure, der bliver det første af i alt fire grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som fonden sætter i gang.

I 2021 afsatte Regeringen og Folketinget 700 millioner kroner til investeringer i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber for at nå Danmarks klimamål om henholdsvis 70 procents reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Innovationsfonden udmønter investeringerne i fire partnerskaber, hvoraf AgriFoodTure, et bredt funderet partnerskab af små og store aktører indenfor landbrug og fødevareproduktion, er det første.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det skriver Seges Innovation i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende, at vi får sat skub i den grønne omstilling af landbruget. Med stigende befolkningsvækst i verden vil behovet for fødevarer kun stige. I Danmark har vi allerede rigtig gode forudsætninger for at drive bæredygtige landbrug, men hvis vi for alvor skal i mål med de ambitiøse og nødvendige CO2-reduktioner, vi har besluttet politisk, skal vi tænke nyt og udvikle nye, banebrydende, grønne teknologier. Det kræver, at vi får samlet de stærkeste aktører på området. Både for at omstille vores eget landbrug og for at inspirere resten af verden til det samme ved at eksportere de danske, grønne løsninger, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Peder Tuborgh, CEO i Arla Foods, bliver bestyrelsesformand for Agrifoodture, og han opfordrer endnu flere aktører til at deltage i partnerskabet.

- Vores vurdering er, at den grønne omstilling af landbruget og fødevareproduktionen i Danmark kræver en forsknings- og innovationsinvestering på omkring 300 millioner kroner årligt frem mod 2030. Vi får derfor brug for endnu flere partnere og finansiering for at nå vores fælles mål, og derfor inviterer vi alle interesserede til at deltage i partnerskabet, siger Peder Tuborgh.

Allerede nu er der 41 partnere med i AgriFoodTure fra universiteter, videns- og innovationsinstitutioner, SMV'er og store, nationale som internationale virksomheder, civilsamfundsaktører og myndigheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At det er lykkes at samle så mange aktører er man meget tilfredse med i Innovationsfonden.

- Det er en stor bedrift at få samlet alle de mange aktører fra branchen om en fælles vision om for alvor at ville transformere fødevare- og landbrugsområdet. Udgangspunktet er forskning, men med stor vægt på at få implementeret den nye viden og de nye løsninger - blandt andet ved at involvere både små og store virksomheder. Ligesom myndighederne kommer til at spille en rolle i, at ambitionerne indfris. Innovationsfonden har store forventninger og vil følge missionen tæt, siger forperson for Innovationsfonden, Anders Eldrup.

AgriFoodTure er allerede klar til at lancere 11 projekter, som skal genere ny viden og nye løsninger til landbrugs- og fødevaresektoren. Det drejer sig for eksempel om reduktion af drivhusgasser fra planteproduktion med fokus på brugen af kunstgødning og husdyrgødning, udvikling af processer og kulturer til at producere plantebaserede fødevarer samt udvikling af helt nye typer af foderadditiver til at reducere metanudledningen fra køer. Anden ansøgningsrunde inden for partnerskabet annonceres i løbet af sommeren 2022 med henblik på igangsættelse af flere nye projekter.