Lyt til artiklen:

- Vanetænkning i økologien skal udfordres

00:00
Hastighed: ???x
02:57

Landbrug og Fødevares Økologisektion holdt i dag årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe. Her holdt sektionsformanden, Hans Erik Jørgensen, tale, hvor han opfordrede til at udfordre vanetænkning i det økologiske markbrug.

- Vi skal ryste vores fasttømrede måder at tænke markdrift på og dykke ned i nye muligheder. Vi skal være nysgerrige og undersøge, hvad der virker, hvad der ikke virker, og hvad der måske kommer til at virke, hvis vi ændrer nogle små ting, sagde formanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han lagde op til, at man kunne lave nogle småskalaforsøg hjemme ved sig selv for at blive klogere, og kom med et eksempel på et forsøg, som blev lavet i økologisektionens regi.

Økoformand: Derfor forsvinder konventionel husdyrgødning

Se også:

Økoformand: Derfor forsvinder konventionel husdyrgødning

- I sommer lavede vi et forsøg med bladcikorie og kløver i bunden. Her kunne grisene ligge i skygge, der var mad til dem i bunden af marken. Der blev bundet kulstof, og det gav velfærd for både biodiversitet og husdyr. Vi fik også et lavere forbrug af foder, måske havde det også en positiv effekt på klimaet. Alt sådan noget, skal vi blive klogere på i fremtiden. Vi skal derfor også se på mulighederne i skovlandbrug og regenerativt jordbrug, i stribedyrkning, polykultur og alt muligt andet, sagde han.

Dyrevelfærden skal løbende have serviceeftersyn, og ifølge formanden skal økologiens styrkeposition på markederne fastholdes samtidig med, at det er en god forretning for landmændene.

- Derfor har vi også sat os det mål, at den gennemsnitlige afkastningsgrad skal stige med mindst 0,3 procentpoint frem mod 2023, sagde Hans Erik Jørgensen.

Ny økostrategi med bæredygtighed og velkendte principper

Se også:

Ny økostrategi med bæredygtighed og velkendte principper

Finde svar og løsninger

Han påpegede, at det ikke blot var planer, der lå og samlede støv, men at der rent faktisk i organisationen blev arbejdet på livet løs for at finde svar og løsninger, så man kan nå de ambitiøse mål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De faglige udviklingsprojekter har indtil 1. oktober ligget hos Seges Økologi Innovation. De er nu overført til Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Formanden betegnede det som det nye kraftcenter for udvikling af økologien.

- Her har vi samlet alle de gode, dygtige faglige medarbejdere fra Seges Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling. Det er virkeligt et stærkt set-up, vi har fået. Og vi er overbeviste om, at vi står stærkere ved at samle kræfterne, sagde formanden.

Der er på Finansloven afsat 40 millioner kroner over en fireårig periode til centret.

Økoformand: Vi skal sadle om

Se også:

Økoformand: Vi skal sadle om

Ikke en fusion

I forbindelse med, at han nævnte det nye innovationscenter, var det vigtigt for ham at slå fast, at Innovationscenter for Økologisk Landbrug ikke er en fusion af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

- Vi er stadigvæk og vi forbliver to foreninger med hvert vores politiske arbejde og markedsaktiviteter. Innovationscentret handler alene om fagligt samarbejde til gavn for økologien og om at få udvikling og viden ud til landmanden. Jeg håber, I vil føle ejerskab til centret, for det er jeres, sagde han.