Lyt til artiklen:

Miljøminister om grødeskæring i Gudenåen: - Kommunen skal følge reglerne

00:00
Hastighed: ???x
01:57

På trods af en række svar fra miljøminister Lea Wermelin, er det endnu uvist, om Silkeborg Kommune må foretage en ekstra grødeskæring i Gudenåen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har i sagen om ekstraordinær grædeskæring i Gudenåen besvaret en række spørgsmål fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Det skriver TV2 Østjylland.

Et flertal i Silkeborg Byråd har vedtaget en ekstra grødeskæring i år, men forvaltningen har sagt fra i forhold til at udføre opgaven, da det i henhold til lovgivningen vil være en ulovlig skæring.

Det fik i august Kristian Pihl Lorentzen til at stille miljøministeren ni spørgsmål om problemet. Han ville blandt andet vide, om en kommune ifølge vandløbsloven og tidligere hyrdebreve udsendt fra
Miljøministeriet til kommunalbestyrelserne har pligt til handle, hvis vandstanden i åløb øges med oversvømmelser til følge.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til dette svarede ministeren, at kommunerne som vandløbsmyndighed har ansvaret for at udarbejde vandløbsregulativer for offentlige vandløb.

Specifikt om grødeskæring skriver hun i svaret:

"Hvis grødeskæring, herunder ekstraordinær grødeskæring, er uforenelig med miljømålet for vandløbet eller kan skade et Natura 2000-områdes integritet, kan grødeskæringen kun ske i det omfang betingelserne for fravigelse, som følger af henholdsvis vandramme- og habitatdirektivet, er til stede og processerne herfor følges."

Hun slutter af med, at hun forventer, at kommunerne administrerer i overensstemmelse med reglerne.

TV2 Østjylland har spurgt ministeren ind til den konkrete sag, og forholdt hende, om Silkeborg Kommune må udføre en ekstraordinær grødeskæring:

- Det kan hurtigt blive lidt en religionskrig, og det er vigtigt at sige, at grødeskæring løser ikke problemet alene, så hvis man vil sikre, at Gudenåen, som har gået over sine bredder af nogle omgange, skal man have mere langsigtede løsninger, hvor får man vandet parkeret henne, hvordan kan man skabe helhedsorienterede løsninger, siger Lea Wermelin til TV2 Østjylland