Lyt til artiklen:

Ålav frygter Viborgs spildevandsplan

00:00
Hastighed: ???x
01:49

Lodsejere ved Nørrreå frygter, at en ny spildevandsplan i Viborg vil resultere i yderligere vandstandsstigning i Nørreå og samtidig tilføre miljøskadelige stoffer, som føres videre til Randers Fjord.

Spildevandsplanen skal flytte spildevand fra Hjarbæk Fjord til Randers Fjord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med den forøgede tilførslen af spildevand cirka 1,8 millioner kubikmeter årligt foruden regnvand fra ikke separerede områder, vil vandstanden i Nørreå utvivlsomt stige, skriver Nørreålav i en pressemeddelelse.

Ålavet mener, at det er let at forstå, at det får stor betydning for lodsejerne, fordi der i forvejen er årstider, hvor store arealer oversvømmes af vand fra Nørreå.

Ålavet stiller også spørgsmål til, hvad de øvrige kommuner, som berøres, vil sige til det ekstra spildevand. Det er Randers Kommune og Favrskov Kommune.

Nørreålav mener, at Viborg Kommune tilsidesætter EU's habitatdirektiv, som stiller krav om, at der på et videnskabelig grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger på den omhandlende lokalitets integritet.

Ålavet mener ikke, at dette såkaldte forsigtighedsprincip efterleves, fordi Randers Fjord endnu ikke har opnået den krævede miljøtilstand i EU-vandrammedirektivet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En mere uren Nørreå og dermed også Randers Fjord vil selvsagt være medvirkende til en forsinkende, hindrende fremtidig målopfyldelse af vandområdet. Natura 2000-området Hjarbæk Fjord inklusive Lovens Bredning indbefatter også store dele af Nørreådalen. Naturen her er også sårbar over for ydre påvirkning af spildevand, mener Nørreålav, som peger på, at Nørreå og Randers Fjord også skal oppebære god økologisk tilstand, ligesom Hjarbæk Fjord skal.