Abonnementsartikel

MEC BioGas vurderede et rådgiverfirmas regnefejl til 24 millioner kroner, men retten tilkendte en erstatning på kun 2 millioner kroner.

I 2011 begyndte MEC BioGas på et forsøgsprojekt, der skulle gøre gylletransporten til anlægget mere effektiv. Der blev nedgravet 14 km gylleledning fra en pumpestation nordøst for Skave og helt hen til biogasanlægget på Struer Landevej nord for Holstebro.

Rådgivende part i projektet var Rambøll, og EU ydede et tilskud på 6,5 millioner kroner. Men anlægget kom aldrig til at fungere, fordi pumpen ikke var i stand til at presse gyllen frem. MEC BioGas fandt grund til at rejse en erstatningssag mod Rambøll for rådgiverfejl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen blev rejst i 2015, og nu er der faldet dom. Det skriver Dagbladet Holstebro.

Forkert kvotient

MEC BioGas er tilkendt en erstatning på to millioner kroner, fordi retten mener, at Rambøll har brugt en forkert modstandskvotient til beregning af den kraft, der skal til for at presse gyllen gennem røret.

De to millioner står i kontrast til et erstatningsbeløb på 24 millioner kroner, som MEC BioGas havde krævet.

MEC BioGas' direktør Christian Hagelskjær siger til bladet, at han tager kendelsen til efterretning, men udtrykker, at det er træls ikke at få tilkendt et større beløb.

Gylleledningen ligger stadig i jorden, ligesom pumpestationen står der endnu. MEC BioGas vil nu undersøge, om anlægget eventuelt kan vendes om og bruges til at transportere afgasset gylle, fordi denne er mere ensartet i konsistensen.