Abonnementsartikel

Biogasanlæg har ifølge en ny undersøgelse problemer med udsivning af metan. I ét tilfælde er der målt metan-tab på over 40 procent.

I rapporten 'Målrettet indsats for at mindske metantab fra danske biogasanlæg" har konsulentvirksomheden Rambøll undersøgt, hvor stort metantabet er fra danske biogasanlæg. Undersøgelsen gælder både for mindre anlæg i landbruget, biogasanlæg i forbindelse med spildevandsanlæg og store fællesanlæg. I rapporten, der blev afleveret til Energistyrelsen i august 2021, har man udført lækagesøgning på 49 af de 69 deltagende anlæg i undersøgelsen - herunder 15 biogasfællesanlæg, 12 gårdbiogasanlæg, og 22 renseanlæg. De 69 anlæg udgør 59 procent af den samlede biogasproduktion i Danmark.

Den målte totale metanemission fra de forskellige biogasfællesanlæg varierede mellem 3,2 og 81,2 kg CH4/time. Det højeste tab fra et fællesanlæg lå på 16,2 procent af produktionen, imens det højeste procentvise tab blev fundet på et lille gårdanlæg, hvor der blev målt et metantab på ikke mindre end 40,6 procent, og på et af renseanlæggene var tabet på 39,4 procent.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få fuld adgang til alt indhold på Maskinbladet og de digitale udgaver af de faglige magasiner Agro, Bovi og Hyo foruden spændende funktioner som lytteliste, læseliste og favoritter
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.