Abonnementsartikel

53-årig landmand fra Vejen hædres med "ildsjælspris" for sit arbejde med at beskytte naturen og bygge bro mellem landmænd og naturbeskyttere.

Henrik Bertelsen fra Vejen har modtaget 100.000 kroner fra "15. Juni Fonden". Denne fond er stiftet af det naturinteresserede ægtepar Valdemar og Lise Kähler. Formålet med fonden at medvirke til at sikre og forbedre kvaliteten af Danmarks natur. 

- Med Henrik Bertelsen har 15. Juni Fonden fundet en prismodtager, der såvel på egen jord som i fora og forsamlinger handler på naturens vegne. Driften på hans ejendom er bevidst rettet mod at øge naturværdien, og i organisationer og på konferencer er han en markant og ivrig talsmand for naturbevaring i landbrugslandet, siger fondens bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun fortæller videre, at Henrik Bertelsen er en person, der peger på muligheder fremfor begrænsninger. - Han har i sjælden grad søgt at bygge bro mellem landmænd og naturbeskyttere og herigennem åbnet for tiltag omkring naturbevaring i det åbne land, der ellers anses for at være problematiske eller konfliktfyldte, siger Helene Kähler Hjenner og tilføjer:

- Henrik Bertelsen er med sin adfærd og optræden en inspiration for mange, der ønsker at gøre en ekstra indsats for naturen. Dette vil Fonden gerne synliggøre og præmiere.

Fonden oplyser, at Henrik Bertelsen har taget initiativ til et lavbundsprojekt på sin ejendom med det formål at reducere udledningen af C02 og forbedre naturtilstanden:

"Dette gør han ved at tage arealer ud af drift og hæve vandstanden. Han gennemfører projektet i samarbejde med nabolodsejere, som han har fået med ind i projektet, og med Vejen Kommune.

Han har endvidere foretaget en række andre tiltag på ejendommen, der alle har til sigte at øge den biologiske diversitet, og som tjener som eksempler på, hvad landmænd lokalt kan gøre - og med begrænsede midler - for at forbedre naturindholdet i agerlandet. En del af hans arealer afgræsses i dag med kreaturer, og der er nu fundet orkidéer som et resultat af indsatsen," oplyser fonden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Driver 120 hektar

Om Henrik Bertelsens baggrund oplyser fonden, at han i 25 år har drevet gården Stavnsbjerg ved Vejen. Gården udgøres af i alt 120 hektar jord, hvoraf 25 hektar ligger i Vejen Mose. Henrik Bertelsen dyrker 11 hektar med korn og 6 hektar med majs. Resten er græsmarker, som bliver afgræsset af cirka 100 stude.

Henrik Bertelsen er politisk aktiv og formand i Familielandbruget Sydvest, bestyrelsesmedlem i primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer, næstformand i Familielandbrugssektionen og i Vildtforvaltningsrådet. Derudover er han medlem af hovedbestyrelsen i Det Radikale Venstre.

Som næstformand i Vildtforvaltningsrådet har Henrik Bertelsen været initiativtager til flere vigtige aktiviteter, senest beskyttelsen af den truede kirkeugle.

På sin egen ejendom har Henrik Bertelsen opbygget en driftsmodel, der etablerer naturpleje som en økonomisk holdbar driftsgren. Hans aktiviteter på egen ejendom udgør et vigtigt element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 2000-området Vejen Mose og er bidrager til at øge den biologiske diversitet på ejendommen.

Henrik Bertelsens budskab er, at der er plads til både landbrug og naturbeskyttelse i det åbne land, lyder det fra fonden.