Abonnementsartikel

Connie Hedegaard belyste i går vejen fremad for dansk landbrug i en verden, der er blevet "helt tovlig" med klimamål og verdensmål.

- Man kan godt spørge, om verden da er blevet helt tovlig? Man kan snart ikke deltage i nogen som helst sammenkomst uden at folk snakker om bæredygtighed, verdensmål og klimamål.

- I går ved World Economic Forum i Schweiz var det lige før, at en svensk skolepiges ankomst blev dækket mere intensivt end den amerikanske præsidents ankomst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Herhjemme har man vedtaget en 70 procents CO2-reduktion i 2030 med 167 mandater. Det er helt vildt. Havde jeg sagt det for et år siden, ville man nok have indvendt: det sker ikke, men det gør det altså. Og det samme sker ude i verden. I dag er der over 100 lande, som har lavet solide klimahandlingsplaner.

- Den nye kommissionsformand kunne kun blive valgt, hvis hun forinden virkelig lovede, at tænke bæredygtighed, klima, ressourceffektivitet, cirkulær økonomi og smartere produktion ind i samtlige politiske områder i EU.

Sådan lød det, da Connie Hedegaard, der er formand for tænketanken Concito, i går satte scenen ved konferencen "Løsninger for Fremtiden" på Skarrildhus mellem Herning og Billund. Den tidligere minister og kommissær talte til en udsolgt konference med 88 tilhørere fra landbrugssektoren, som var kommet for at blive klogere på de udfordringer, som landbruget står over for.

Landbrugets opgaver

- I Danmark ser jeg, at landbruget har en tofoldig opgave. På det globale plan vil mange flere mennesker i fremtiden efterspørge mange flere fødevarer. Landbruget skal levere klimavenlige og bæredygtige fødevarer til et voksende globalt marked.

- Hvad er det, som dansk landbrug kan? Vi kan vise kvalitet i produkterne, og vi kan vise verden, hvordan man brødføder flere mennesker på det mindst mulige areal.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
- Hvis der ikke er sket noget konkret om to eller tre år, kan der opstå en farlig polarisering i samfundet, sagde Connie Hedegaard og pointerede dermed, at der nu er et politisk modent klima til at gøre bæredygtige investeringer til en god forretning. Foto: Jess Ulrik Verge.

- Den anden del af opgaven går ud på at sætte fokus på, hvordan vi omlægger danskernes fødevareforbrug i en mere bæredygtig retning. Vi skal binde CO2 i skovene, og vi skal udtage lavbundsjorde. Det bliver dyrt, men disse tiltag er til gengæld nogle af de mest effektive og samfundsøkonomisk virkemidler, der findes.

- Og jeg tror på, at hvis vi gør dette, så er det vejen til, at landbruget får grønt lys for mere intensiv dyrkning af de robuste jorde. Det er det, der er lagt op til skal være "dealen" her, sagde Connie Hedegaard.

Bæredygtighed kan betale sig

Hun pointerede, at klima og bæredygtighed over de seneste fem år har bevæget sig fra at være noget, man kunne kaste sig ud i af idealistiske årsager til i dag at være en god forretning.

- De internationale banker, de store pensionskasser, de store institutionelle investorer er begyndt at stille spørgsmål til kunderne om handlingsplaner for klimaaftryk.

- Og om et eller to år vil vi se, at hver eneste danske bank og sparekasse vil begynde at integrere bæredygtighed, klima og miljø ind i sine forretningsmodeller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den politiske scene vil det være livsfarligt for politikerne ikke at levere på den ambitiøse klimaplan. Hvis der ikke er sket noget konkret om to eller tre år, kan der opstå en farlig polarisering i samfundet, sagde Connie Hedegaard og pointerede dermed, at der nu er et politisk modent klima til at gøre bæredygtige investeringer til en god forretning.

- Landbruget har meget at byde på. Der skal investeres af erhvervet selv og mere i forskning og udvikling - og jeg skal lige sige, at kineserne altså ikke skærer ned på forskning og udvikling. De afsætter mellem 4 og 5 procent af deres BNP på dette.

- Det er den slags konkurrence, vi er oppe imod, så der er rammevilkår og nogle barrierer, der skal ændres. At tage bæredygtigheds-dagsordenen alvorligt bliver den nye "license to operate".

- Vi skal være dem, der forstår, at verden vil efterspørge flere grønne løsninger. Det skal vi høste frugterne af. Men vi skal skynde os, for der andre i verden, der også har set, at dette er en dagsorden, der vokser, og det er en dagsorden, der også godt kan betale sig.