Abonnementsartikel

Danske fødevarevirksomheder har et stort kendskab til FN's verdensmål, viser ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

80 pct. af virksomhederne i den danske fødevare- og agroindustri er bekendt med FN's 17 verdensmål, og knap hver fjerde arbejder aktivt med dem, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Det viser en rundspørge blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det glæder mig, at så mange fødevarevirksomheder har kendskab til verdensmålene. Det viser, at vores erhverv er indstillede på at bidrage til en bæredygtighed udvikling frem, og at det er en stor prioritet for os som erhverv, siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge virksomhederne handler den bæredygtige udvikling primært om ressourceoptimering og mindre klimapåvirkning.

- I den danske fødevareklynge har vi en vision om at producere vores fødevarer klimaneutralt senest i 2050, og her må man sige, at virksomhedernes konkrete arbejde med verdensmålene spiller rigtig godt ind på den dagsorden, siger Anne Arhnung.

Klimapåvirkning er i fokus

Hos Arla Foods har man analyseret, hvordan virksomheden bedst kan realisere FN's verdensmål og har bl.a. identificeret klimapåvirkning (verdensmål nr. 13) som et vigtigt område.

- Arla Foods har som mål at være klimaneutral i 2050, og vi arbejder med at reducere drivhusgasemissionen fra køerne og at drive vores mejerier og vores logistik effektivt og med fornybar energi. Her er biogas en oplagt mulighed, idet energien kan udvindes af

Artiklen fortsætter efter annoncen

gylle fra køerne og kan bruges som energi til at drive både fabrikker og lastbiler, siger Kristian Østerling Eriknauer, CSR direktør i Arla Foods.

Tre ud af fire af de virksomheder, som har bæredygtighedsmål, har sat dem inden for miljømæssig bæredygtighed såsom klima og forurening.

Hjælp til grøn omstilling

Ifølge virksomhederne er det især kravet om store investeringer, der er de største forhindringer for den bæredygtige udvikling.

- Der er brug for langt flere midler til forskning, hvis vi skal fortsætte og udvikle arbejdet med verdensmålene endnu mere intensiv. Vi skal have udviklet nye og omkostningseffektive teknologier, der kan sikre en bæredygtig udvikling og mindre klimapåvirkning fra erhvervet, siger Anne Arhnung.

I arbejdet for en grøn omstilling mener 13 pct. af virksomhederne også, at der mangler politisk opbakning blandt andet i form af støtteordninger.