Abonnementsartikel

Statusrapport over ulvebestanden 2. kvartal i 2019 i Danmark er netop offentliggjort.

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand udarbejdet af Naturhistorisk Museum i Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Der var perioden april-juni 2019 fem voksne ulve og mindst seks ulveunger i landet. Det fremgår af den seneste statusrapport i forbindelse med overvågningsprogrammet for ulve i Danmark. De voksne ulve fordeler sig med parret med unger i Ulfborg, den nordjyske hanulv og to ny hanulve i Midtjylland, viser rapporten, skriver Ulveatlas.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge statusrapporten blev der derudover påkørt en en sjette ulv i Sønderjylland i 1. kvartal, som der ikke er fundet spor efter siden. Den kan derfor være død af sine kvæstelser eller være udvandret til Tyskland.

Ulveparret - der består af en danskfødt hunulv fra hvalpekuldet i 2017 og en tyskfødt hanulv - blev etableret i november 2018 i det vestjyske Ulfborg-revir. I maj fik de mindst seks hvalpe, viser overvågningen ifølge statusrapporten, skriver Ulveatlas.dk.

- Rapporten er som sådan uden overraskende nyheder, men fastslår at både han- og hunulven fra Stråsø-koblet gentagne gange i foråret har angrebet husdyr bag hegn. Koblet må derfor fortsat betegnes som problematisk i forhold til husdyr, siger Erik Poulsen, redaktør på Facebook-siden: Her er ulven.

To hanner i Midtjylland

Der har siden april opholdt sig en hanulv i Midtjylland, og den 23. maj blev der fundet sikre spor efter endnu en han i området. Da ulve er territoriale, vil det være usandsynligt, at der i det samme område vil optræde to ubeslægtede ulve af samme køn gennem længere tid. Derfor formoder forskerne bag statusrapporten, at den ene af de to ulve er vandret videre eller snart vil gøre det.

Den nordjyske ulv, med betegnelsen GW781m, findes der fortsat spor efter, og ligesom med de øvrige ulve har forskerne bag statusrapporten ud fra sikre DNA-fund kunnet kortlægge ulvenes opholdssteder. I statusrapporten kan man blandt andet se, i hvilke områder, den nordjyske hanulv har befundet sig i foråret, skriver Ulveatlas.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nordjyske hanulvs formodede fundsteder i perioden 1. april-30. juni 2019. Fundene har en rumlig og tidsmæssig kronologi, som giver anledning til at konkludere, at de med stor sandsynlighed stammer fra samme individ. Registreringerne omhandler fem sikre fund af ulv foruden seks sandsynlige og ti mulige fund med utilstrækkelig dokumentation til at de kan regnes som bekræftet.

Nedlæggelse af husdyr

I statusrapporten for 2. kvartal 2019 fremgår det, at Miljøstyrelsen har fået undersøgt 26 prøver fra angreb på husdyr. I 16 prøver fra i alt fem angreb viste prøverne sig med sikkerhed at stamme fra ulv, mens tre af angrebene med sikkerhed kunne siges at være begået af en hund. I de sidste syv prøver var kvaliteten af DNA'et så dårlig, at det ikke var muligt at artsbestemme hvilket dyr, der havde nedlagt husdyrene.

I forhold til samme statusrapport for 1. kvartal er ændringen i ulvebestanden, at ulvekuldet er kommet til i og to nyindvandrede ulve fra Tyskland kom ind i Danmark i løbet af april-maj i år.

Læs hele notatet her: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019?.