Abonnementsartikel

120 mand var mødt op for at se på Niels Martin Krags gård, hvor der var mulighed for at se på en række data- og styringsværktøjer.

Omkring 120 landmænd, naboer og samarbejdspartnere trodsede regnen, da landmand Niels Martin Krag lukkede stalddørene op og bød indenfor til driftsbesøg. Det skriver SLF i en pressemeddelelse.

Selveom det regnede kraftigt var besøget velbesøgt. Niels Martin Krag driver en bedrift i Daler ved Højer med 250 hektar og 390 malkekøer, og gården er hans fødehjem. Han startede som et interessentskab sammen med sin far i 1996 og overtog den sidste del i 2003. I starten var der 50 køer og 56 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vi er gået fra 250 malkekvæg til knap 400, og vi producerer i dag 4 millioner liter mælk. Vi har fået udnyttet de rammer, vi havde i forvejen, ret godt uden at skulle bygge til, sagde Niels Martin Krag.

Big data

Niels Martin Krag benytter sig af en række data- og styringsværktøjer, der gør, at han har et godt overblik over produktionen

Han har en nyrenoveret mælkestand med mælkemåling og en selvkørende fuldfodervogn, der laver præcis afvejning af foder. I marken bruger han farmtracking og i denne sæson har han købt en ny vandingsmaskine og opgraderet med en ny boring.

Niels Martin Krag har øget produktionen i stalden, men har ikke købt tilsvarende mere jord. Han køber derfor en del majs. 70 procent af gyllen afsættes til biogas-anlægget i Bevtoft.

-Niels Martin Krags markbrug er præget af en høj andel af lavtliggende jorde. Derfor er sædskiftet i praksis delt i to. På de lave arealer dyrkes derfor mest af græs, vårsæd og grønkorn. De høje arealer kan vandes, og her produceres mest majs, og en mindre del med græs og korn, siger planteavlskonsulent i SLF, Carsten Clausen Kock.

Artiklen fortsætter efter annoncen

TIl sidst på besøget kunne blev der fortalt om datavisualiseringssystemet Dashboard, hvor man kan følge økonomiske og produktionstekniske nøgletal fra sin bedrift. Det kunne være fremstillingspris, celletal, kapacitetsomkostninger og dækningsbidrag. Niels Martin Krag har dog endnu ikke sat et Dashboard op.

Bedriftsbesøget var arrangeret af SLF i samarbejde med Syddansk Kvæg.