Abonnementsartikel

Sagro har fået stor erfaring i at være fødselshjælper ved køb og etablering af landbrugsvirksomheder

Sagro har over fire aftener i marts holdt informationsmøder for både unge landmænd, der gerne vil etablere sig, og for landmænd der forbereder deres exit fra erhvervet. Møderne har været særdeles velbesøgte og vidner om stor lyst til at etablere sig i erhvervet - trods de finansielle udfordringer.

Cheføkonom Morten Dahl Thomsen, Sagro summerer erfaringer op med de anbefalinger, han vil give videre til de to grupper:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til købere: Tænk afkast og ved de større ejendomme - få en investor med.

Til sælgere: Sæt en realistisk pris på din ejendom og respekter, at en køber skal kunne få en finansiering på plads.

Stor interesse

Det et 3. år, Sagro afvikler denne slags arrangementer, som i år havde samlet omkring 200 tilhørere.

- Vi oplever en utrolig stor lyst til at etablere sig, siger Morten Dahl Thomsen, der mærker, at det er blevet en mere moden gruppe af unge, der kommer til møderne. De er veluddannede, har gode erfaringer med sig og er ?spot on? klar til at etablere sig, siger han.

Men det er en frustration for de unge, at de føler, at bankerne skubber dem ud i ingenmandsland, fordi de ikke kan få finansieret deres etablering. Derfor er det imponerende, at de unge er så vedholdende - de vil livet som selvstændige i landbruget, og der er hårdt brug for de unge. Som aldersfordelingen er i landbruget nu, er der vel én ung, som ønsker at etablere sig for hver 20, der ønsker at sælge. Så generationsskifte og rekruttering er landbrugserhvervet allerstørste udfordring ? hvis vi ønsker at opretholde en landbrugsproduktion i DK.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er det også vigtigt, at den finansielle sektor er positiv overfor de unge, som vil erhvervet, så generationsskifter kan gennemføres.

- Vi har oplevet en stigende interesse for løsninger, hvor investorer er med, fordi de unge gerne vil etablere sig med større bedrifter og har store udfordringer med at få finansieret deres etablering ad traditionelle kanaler, siger Morten Dahl Thomsen. Han oplever derfor også, at de unges holdning er rykket til at være mere positive over for delt selveje. For at etablere sig i selskabsform - sammen med en investor er absolut ikke et farvel til selvejet - tværtimod giver delt selveje en større grad af frihed, da egenkapitalen fra starten er større. Som ung medejer af et landbrug med en investor er man nemlig mindre afhængig af bankerne, da gælden typisk er mindre. Finder man det rigtige match mellem ung landmand og investor, giver det større frihed.

- Vi har i Sagro over de sidste par år etableret flere landbrugsvirksomheder i selskabsform med unge landmænd sammen med investorer. Vi taler ikke kun om, at selskabsform med ekstern kapital er en god model ? vi har erfaring i at rådgive indenfor området.

Afkastet er afgørende

Der er ifølge Morten Dahl Thomsen også kommet en større bevidsthed omkring de væsentlige faktorer i etableringen ? nemlig cash flow og afkastningsgrad.

- Det handler jo om, hvor mange penge man har til at forrente sin investering med. Ligger renten på 3 procent, og man har en afkastningsgrad på 7, så er det jo en interessant case både for den enkelte, og også for banker eller investorer, siger Morten Dahl Thomsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den store udfordring for landbruget er, at kapitalbehovet per medarbejder er langt større end i andre erhverv. Det er trods alt forholdsvist billigt at købe en varevogn og fylde den op med værktøj til en håndværker. I landbruget er kapitalbehovet 10-15 mio. kroner per arbejdsplads.

Og de yngre landmand er ofte netop interesseret i større gårde, hvor de både har kolleger og større udfordringer.

Sagro er gennem de sidste par år og ved en række arrangementer kommet i kontakt med ambitiøse yngre landmænd og har fungeret som bindeled mellem købere, sælgere og investorer.

Hjulpet godt i gang

Siden marts 2017 har Sagro deltaget i etablering af 25 landmænd, der har købt i fri handel. De er alle kommet godt i gang med gode afkastningsgrader.

- Foreløbige analyser viser, at de kvæg- og svinebrug, vi har hjulpet landmænd i gang på, tjener mere end en halv mio. kr. mere end gennemsnittet. Vi kan blandt andet se, at unge soproducenter har et nulpunkt på produktion af smågrise, der er 30 kroner lavere end gennemsnittet, siger Morten Dahl Thomsen. Så der kan tjenes gode penge i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et godt afkast forudsætter, at ejendommen er købt til den rigtige pris, og at man har budgetteret afregningsprisen forsigtigt. Og så skal den unge landmand være godt uddannet og have god sans for ledelse og effektivitet.

De unge skal ikke betale de ældres pension

To af de fire aftener omkring etablering var helliget landmænd, der gik i salgstanker.

- Her var det tydeligt, at der var en generel bekymring om det at få solgt, siger Morten Dahl Thomsen. De ældre landmænd kan jo se, at de risikerer at brænde inde med ejendommen.

Hans anbefaling for et salg er at tage udgangspunkt i en realistisk pris. Ellers risikerer man at skræmme potentielle købere langt væk, så man slet ikke kommer i dialog med dem. Liggetiden kan blive rigtig lang, og det gør et salg rigtig vanskelig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er masser af andre ejendomme, de unge kan gå efter, siger han, og man skal som sælger have respekt for, at de unge skal have finansieret købet.

Alt for mange landmænd har satset på, at salget af gården skulle være deres pension.

- Vi kan kun anbefale, at man sørger for at få en ordentlig pensionsordning i tide, så ejendommen kan prissættes ud fra, hvad den kan forrente - og ikke hvad sælgeren skal trække med ud i pension. Det er det sådan andre erhvervsledere gør, siger Morten Dahl Thomsen.

For de unge er priserne på ejendomme gunstige, så det vil et pænt stykke tid frem være købers marked.

Bæredygtighed er en god trend

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror, at interessen for landbruget vil øges, i takt med at eksempelvis Danish Crown, Arla og Landbrug og Fødevarer taler om bæredygtighed, og om at landbruget skal være en del af løsningen på klimaudfordringerne. Det rammer jo lige ind i en trend, der tiltaler de unge, siger han.