Randers Kommune har opsat en målestation i Nørreå ved Fladbro, hvor vi kan følge vandstandes udvikling dag for dag. Målingerne sammenlignes med vandstanden ved Randers Bro. Her ses det tydeligt, at vandstanden ikke falder i samme hastighed som i Randers, hvilket dokumenterer spærringerne i Gudenå.

Det skriver Nørreålav i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det lykkedes dog at overbevise Randers Kommune om, at regulativet ikke er overholdt i den sidste del af Nørreå, og kommunen har derfor besluttet at rense op her. Det anser vi i Nørreålav for en vigtig milepæl. Miljø- og Fødevarklagenævnet har i to afgørelser underkendt afgørelser truffet af Odder Kommune vedrørende vedligeholdelsen af Åkjær Å. Disse kendelser vil understøtte vore krav om vedligeholdelse i Nørreå og kan endvidere danne grundlag for erstatningskrav mod kommunen.

Hidtil har kommunerne kunnet administrere vandløbende næsten uden modkrav. Det er derfor på tide, at bredejerne står sammen om samarbejde med kommunerne om bedre afvanding og imødegåelse af virkninger fra klimaforandringerne.

Nørreålav afholder ordinær generalforsamling i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro, torsdag den 28. februar 2019 kl. 19. Her vil vi aflægge beretning og drøfte de fremtidige aktiviteter, der kan forbedre forholdene i Nørreådalen. Der vil være indlæg fra Hans de Neergaard, Vindumovergaard, Danske Vandløb, om de danske vandløb og ådale i de politiske og faktuelle forhold i dag og i fremtiden.