Abonnementsartikel

Et bredt samarbejde mellem erhverv og myndigheder skal belyse, om bæltekøretøjer skader vejen mere, når de kører selv, eller om det er værre at transportere dem på en blokvogn

Skader bæltekøretøjer vejen mere, når de kører selv, eller er det værre at transportere dem på en blokvogn? Og belaster gyllevogne med 10 ton akseltryk vejene mere end når gyllen transporteres med gylletrailere?

Der har i årevis været forskellige opfattelse af, hvordan og hvor meget bæltekøretøjer og gyllekøretøjer belaster vejene. Mange har haft en mening om det, og der er foretaget teoretiske beregninger ud fra den overbevisning, at det var noget, man kunne beregne sig frem til.

Den nuværende lovgivning for bæltekøretøjer siger, at totalvægten ikke må overstige 16.000 kg og at trykket på hver løberulle ikke må overstige 1.500 kg.

Landbrugskøretøjer på bælter er for længst vokset fra lovgivningen, og selv om myndighederne har været fremme med forslag om en højere totalvægt og en større bæltebelastning, har det ikke været tilstrækkeligt til at lovliggøre de eksisterende landbrugskøretøjer på bælter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dispensationer

Der har siden 2010 været meddelt en speciel dispensation til Grimme-roeoptager, et bæltekøretøj med en totalvægt på 32 ton, hvoraf mere end 23 ton er placeret på bælterne. Dispensationen blev givet på grund af det lave specifikke tryk under bælterne. Senere blev det også muligt for andre køretøjer at få dispensation efter lidt anderledes regler, end der gælder for Grimme, og det betød, at ærtehøstere på bælter ikke har kunnet få meddelt dispensation på trods af, at køretøjerne har en mindre totalvægt end Grimme-optagerne - og i øvrigt er monteret med samme størrelse bælter.

Derfor har Transportministeren meddelt en særlig dispensation i 2016 og i 2017 for ærtehøsteres kørsel på statsvejene, og de berørte kommuner gav efterfølgende dispensation til kørsel på deres veje. For ærtehøsten 2018 er dispensationen endnu ikke på plads, men færdselsstyrelsen fortæller, at de arbejder på sagen. Der er god grund til at have tiltro til, at der også meddeles dispensation for 2018.

For gyllevogne er der et tilladt akseltryk på otte ton, men siden 2011 har der været meddelt dispensation til treakslede gyllevogne med 10 ton akseltryk. Dispensationen betyder, at kørslen på vejene reduceres med 20 procent. Vejdirektoratet gav dispensationen på statsvejene og efterfølgende har de fleste berørte kommuner også udvist velvilje, så cirka 80 procent af gyllen i Danmark nu bliver udbragt med køretøjer som har større kapacitet.

Henning Sjørslev Lyngvig fra Danske Maskinstation & Entreprenører (DM&E) fremhæver at denne undersøgelse er et resultat af det gode samarbejde mellem brancher og myndigheder. Han pointerer, at målsætningen er at få tilpasset lovgivningen til den moderne teknologi, men også at testens resultater først skal drøftes og vurderes af deltagerne.

- Lad os nu afvente undersøgelsens resultater, før vi drager nogen form for konklusion, siger Henning afslutningsvis.