Færdselsstyrelsen har meldt ud, at de arbejder på at indføre nye regler, der betyder, at nye køretøjer, påhængsvogne (kategori R) og påhængsredskaber (kategori S), som tages i brug efter 1. september 2020, skal overholde de nye EU-krav, enten ved egentlig typegodkendelse eller enkeltstyks godkendelse. Lov om syn af køretøjer er lige nu til offentlig høring med frist den 22. januar.

Ikke alle maskinfabrikanter er klar til de nye regler for typegodkendelse til september, og det vil derfor ikke overraske, om datoen for ikrafttrædelse kan blive flyttet. I modsætning til EU- typegodkendelse af traktorer, biler og lastbiler, halter det i hele EU med EU-typegodkendelse af påhængskøretøjer til traktorer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er ikke normal praksis, at myndighederne udarbejder nye regler med tilbagevirkende kraft, så udgangspunktet er, at de nye regler kun gælder for nye køretøjer, der tages i brug efter en bestemt dato.

Nye traktorer er allerede forsynet

Nye traktorer er allerede forsynet med tostrengede bremser, enten hydraulik eller luft. Det har alle nye traktorer været siden 1. januar 2018, fordi de nye EU-typegodkendelser på det tidspunkt blev obligatoriske. Indtil 2025 må traktorerne også være forsynet med udtag til enstrengede bremser, så de kan anvendes til de nuværende påhængskøretøjer med kun en bremseslange.

Hvorfor tostrengede bremsesystemer?

Tostrengede bremsesystemer er ikke det samme som to-kreds bremser. Et bremseudtag skal nu bestå af to ledninger/strenge, uanset om bremseudtaget er med luft eller med hydraulik.

Traktorer har normalt hydrauliske bremser til at bremse selve traktoren, mens bremseudtaget kan være enten med luft eller med hydraulik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De efterspændte køretøjer skal nu også være forsynet med enten tostrenget luft eller tostrenget hydraulik til at aktivere bremserne. Selve bremsekomponenterne er de samme, uanset om der anvendes luft eller hydraulik, og EU-kravene til begge systemer er de samme.

De nye krav omfatter lastafhængig bremser, dog undtaget, hvis hastigheden er under 30 km/h, og undtaget ved påhængsredskaber, som ikke ændrer last. Det er også tilladt med to indstillinger, en med last og en uden last. Traktorens håndbremse skal kunne bremse køretøjet, og parkeringsbremsen skal automatisk aktiveres, når køretøjet er spændt fra.

Nødbremsen skal aktiveres, hvis vognen eller påhængsredskabet "tabes", hvis hydraulik/luft svigter eller hvis der går hul på en af bremseslangerne. Disse krav kan kun opfyldes af tostrengede bremsesystemer.

Det er også et væsentligt nyt krav, at bremseevnen skal være 50 procent (5 m/s2) og bremser på alle hjul når hastigheden overstiger 30 km/h, og 35 procent (3,5 m/s2) procent når hastigheden ikke overstiger 30 km/h. Det giver en noget kortere standselængde, og det opnås kun gennem en større dimensionering af selve bremsesystemet. Det er de færreste eksisterende bremsesystemer, som er dimensioneret til 50 procent bremsekraft.

rich-media-3
Nye bremsesystemer er en væsentlig del af de nye krav til køretøjer, som skal EU-typegodkendes efter EU-direktiv 167/2013

En anden bremsning

Fabrikanterne kan hente vejledning til at opfylde bremsekravene i EU-direktiv 2015/68. Direktivet på 139 sider beskriver kravene til bremsernes konstruktion og afprøvning. Især skal opmærksomheden henledes på at bremseevnen skal følge de bremsekurver, som er udarbejdet til både traktorer og påhængskøretøjerne. Bremsekurverne afspejler kravet til bremseevne, og effekten er at bremsekraften på 50 procent opnås ved et lavere tryk, end vi er vant til. Det kan derfor give udfordringer, når traktorer med det nye EU typegodkendte udtag kobles sammen med eksisterende påhængskøretøjer. Det gælder både for luft og hydraulik.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der må anvendes påløbsbremser op til en totalmasse på et påhængskøretøj på 8000 kg, så hvis den konstruktive hastighed overstiger 30 kilometer i timen, skal der være bremser på alle hjul.

Det kan være en mulighed at anvende påløbsbremser på mindre påhængsredskaber. Ifølge bremsedirektivet er det kun tilladt at efterspænde et påhængsredskab med en masse på over 3500 kg efter en traktor, såfremt redskabet er forsynet med bremser. Køretøj med påløbsbremser skal være forbundet via en wire eller lignende, så køretøjet bremser, hvis koblingen brydes.

En hurtigere responstid

Der er også nye krav til reaktionstiden. Fra bremsepedalen aktiveres må der nu højst gå 0,6 sekunder, før det bageste bremsestempel går i bevægelse. Uanset om det er luft eller hydraulik, skal dette krav efterleves, og der findes både luft og hydrauliske bremsesystemer, som kan efterleve dette krav.

Vi ved, at de tyske fabrikker helst leverer luftsystemer, da man kun anvender luft i Tyskland. Flere lande, som eksempelvis Danmark, Italien, Spanien og Frankrig, anvender i dag hydrauliske bremseudtag, men er på vej til en gradvis overgang til luft.

Ombygning/tilbygning af en traktor fra hydraulik til luft kræver en undersøgelse af, hvilke godkendelser der skal indhentes hos henholdsvis fabrikant og myndigheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vil man være helgarderet, kan man ved køb af en ny traktor i flere tilfælde vælge både tostrenget luft og tostrenget hydraulik for en beskeden merpris.

I forhold til de nye typegodkendelser er kravene til bremser de mest omfattende. I en senere artikel vil de øvrige nye krav blive beskrevet.