Regeringen og DF vil overvåge brugen af azoler efter mistanke om sammenhæng mellem brugen og menneskers resistens over for medicin.

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat midler til en human overvågning af azolresistens i svamp efter debat om en mulig sammenhæng imellem brugen af azoler i industrien og landbruget og en svigtende behandling af svampeinfektioner hos mennesker. Tiltaget får opbakning fra Dansk Planteværn, skriver forneingen i en pressemeddelelse.

Regeringen har således sammen med Dansk Folkeparti allerede afsat midler til problemstillingen, og det sker inden for rammerne af en allerede eksisterende aftale om, at der skal benyttes 48 mio. kroner til at styrke indsatsen mod antibiotikaresistens, herunder indsatsen mod miljøresistensformer. Det skriver Dansk Planteværn i en pressemeddelelse.

Esben Lunde Larsen gjorde det klart for udvalget, at azoler findes træbeskyttelsesmidler, byggematerialer og kosmetik, og at ministeren ikke kan forestille sig et samfund, hvor man fra i morgen skulle forbyde alle produkttyper der indebærer en risiko for at blive udsat for azoler. Derfor vil han heller ikke benytte sig af EU's forsigtighedsprincip.

Ikke brug af forsigthedsprincip

- Brugen af pesticider er reguleret på EU-niveau, og for at bruge forsigtighedsprincippet skal der foreligge videnskabelige undersøgelser, der viser, at der er mulige farlige følger ved brugen af svampemidlerne i Danmark ? eksempelvis på menneskers sundhed. Det videnskabelige grundlag ligger der ikke ? der er ikke belæg for det i dag, sagde Esben Lunde Larsen under samrådet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Miljø- og Fødevareudvalget havde den 5. april kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og sundhedsminister Ellen Trane Nørby i samråd omkring resistensproblemer ved brugen af azolmidler i landbruget og sundhedssektoren.

Ud af de prøver Statents Serum Institut har undersøgt fortalte Ellen Trane Nørby, at der blev fundet resistens i aspergillus fumigatus hos fire procent af de undersøgte patienter i 2014, og i fem procent i 2017. Disse tal er dog behæftet med en hvis usikkerhed, fordi vi ikke har en national overvågning af området.

Opbakning til ændring

- For at kunne handle, så må man dog sige, at vi centralt har brug for et overblik over sammenhængen imellem forbruget af azolmidler uden for sundhedsvæsenet og infektioner med resistent aspergillus i sundhedsvæsenet. Helt overordnet kan man sige, at der er nogle forhold, der tyder på, at der er en sammenhæng, sagde Ellen Trane Nørby og henviste til, at regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har iværksat en plan, der vil sikre en effektiv national overvågning af området i fremtiden.

Hos Dansk Planteværn er man positive.

- Det er godt, at Danmark nu som blot det andet land i EU etablerer en national overvågning af azolresistens i svampe, for både for folkesundheden, industrien og dansk landbrug er det vigtigt med et stærkt videnskabeligt grundlag for brugen og restriktioner for brugen af azolmidlerne, der er meget vigtige for bekæmpelsen af svampesygdomme, siger Jakob Tilma, kommunikationschef i Dansk Planteværn.