Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarers formand glæder sig over den politiske aftale om målrettet kvælstofregulering.

Landbruget har fået en politisk aftale om målrettet kvælstofregulering. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti er blevet enige om en aftale, der sætter rammerne for den målrettede regulering der påbegyndes i 2019.

- Aftalen er første generation af den målrettede kvælstofregulering, og forliget er dermed en vigtig del af den fremtidige regulering. Og Jeg glæder mig over en aftale, som for 2019 bygger på de helt rigtige principper om frivillighed og giver kompensation for landmandens omkostninger, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

115 millioner til grønne initiativer

Med aftalen bliver der også afsat 90 millioner kroner til en grøn pulje, der skal understøtte kvælstof-, natur- og klimatiltag, der relaterer sig til landbrugsjorder. Det kan for eksemel være anvendelsen af præcisionslandbrug. Yderligere er der afsat 25 millioner kroner til udvikling og kommercialisering af bioraffinering - for eksempel ved etablering af grønne bioraffinaderianlæg rundt om i landet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den grønne pulje skal være med til at understøtte de landmænd, der ønsker at yde en ekstra indsats i forhold til miljøet, for eksempel ved at udtage sårbare områder eller fremme jordfordelinger, som skaber større og bedre sammenhængende naturområder og naturfremme i vandområdeindsatsen, fremhæver Martin Merrild.

- Hos Landbrug & Fødevarer synes vi, at det er meget positivt, at der etableres en grøn pulje, der skal være med til at fremme de teknologiske løsninger, der gør, at landbruget kan begrænse omgivelsernes påvirkning endnu mere. Og det på intelligente måder, der netop understøtter vækst i erhvervet, siger Martin Merrild.

Smal aftale

- Desværre er det ikke lykkedes at lave en bredere aftale, som der har været forhandlet om. Det er ærgerligt fordi danske landmænd har brug for sikkerhed om rammevilkårene. Landbrug & Fødevarer opfordrer til at der igen søges en bred aftale, når den målrettede regulering næste gang skal udvikles videre, siger Martin Merrild.

Der er med den nye aftale ikke ændret på de indsatskrav, som landbruget bliver pålagt. Aftalen går udelukkende på udmøntningen af indsatskravene. I første omgang er der tale om en konkret model for 2019, mens reguleringsmodellen for 2020 og 2021 stadig er uklar.