Miljø- og fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået et samarbejde, som skal gøre landmandens kontakt med myndighederne mere smidig.

Et af virkemidlerne er ved at landmændene i fremtiden skal levere data til ministeriet. På den måde skal der ikke bruges unødig tid på indberetning af gødningsregnskab, forbrug for sprøjtemidler og så videre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt at sige, at formålet med dette samarbejde er, at der skal bruges mindre tid på bureakrati og mere tid på at være landmand, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen på et pressemøde på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

Grunden til at ministeriet arbejder tæt sammen med Landbrug & Fødevarer er, at erhvervsorganisationen har en vis vægt i forhold til at implementere de nye tiltag.

- Det er egentlig ret simpelt. Vi har brug for at landmændene tager det her initiativ til sig og bruger det. Derfor er det helt oplagt, at samarbejde med Landbrug & Fødevarer, sagde Esben Lunde Larsen.

Tidsbesparelsen for landmanden skal ske ved at data opsamles automatisk hos landmændene, når de kører på marken og videresender dem direkte til Miljø- og fødevareministeriet. På den måde er det planen, at teknologien dels skal mindske landmandens tidsforbrug i forhold til indberetninger, og dels give ministeriet et bedre grundlag for at kunne regulere mere målrettet i fremtiden.

- Der er ingen tvivl om, at det vil være en stor gevinst både på den korte og den lange bane. Ved at udnytte de muligheder, teknologien giver os, så skaber vi nye muligheder hele vejen rundt, sagde Esben Lunde Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Landbrug & Fødevarer ser de også spændende perspektiver i samarbejdet.

- Vi har i forvejen et tæt samarbejde eksempelvis på kyllingeområdet, hvor meget data bliver opsamlet automatisk og videeresendt til slagteriet. På den måde sikrer vi at de relevante data ender de rigtige steder uden at være en ekstra arbejdsgang for landmanden. Og samtidig kan vi sikre, at vi i fremtiden bliver reguleret på et langt bedre og mere detaljeret datagrundlag, sagde Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild på pressemødet.

Datasikkerhed vigtigt

De opsamlede data skal beskyttes, så landmanden roligt og i fortrolighed kan aflevere sine data uden at frygte, at en mulig tredjepart kan få indsigt i dem. Det ser miljø- og fødevareministeren ikke de helt store udfordringer i.

- Vi modtager i forvejen en lang række data, som vi behandler fortroligt og sikkert. Det gør vi allerede på flere områder, så det er der umiddelbart ikke noget nyt i, sagde Esben Lunde Larsen.

Formanden for Landbrug & Fødevarer er ikke utryg ved at indberette data til ministeriet. Han understreger dog vigtigheden af at få forhandlet de helt rigtige aftaler på plads.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der må vi gå ind og sikre os, at vi får lavet de rigtige aftaler, som ikke udløber og så videre. Vi skal sikre os, at de data, vi indleverer ikke havner i de forkerte hænder og bruges i andre sammenhænge, end dem, de er tiltænkt. Det har jeg nu ikke de store problemer med, sagde Martin Merrild.

Uklar tidshorisont

Ministeren ville dog ikke sætte en konkret tidsramme for, hvornår myndighederne er klar til at modtage de data, landmændene kan levere. Han understregede dog, at han gerne ser det implementeret så hurtigt som overhovedet muligt.

- Jeg vil sige så meget, at jeg ser det hellere være køreklart om to år end om ti. Men en konkret tidsplan har vi ikke, siger Esben Lunde Larsen.

Parterne vil i fællesskab følge en række pilotprojekter inden for præcisionslandbrug for at undersøge, hvor der kan optimeres og eventuelt laves regelforenklinger. Der er særlig fokus på at undersøge, hvordan bestemte teknologier kan anvendes af landmanden som et nyt virkemiddel i den kommende målrettede regulering.