Arbejdet med Vandpakke 2 er nu i gang. I Vandpakke 1 blev de små vandløb, som der ikke var miljømæssig værdi i at have med i vandplanerne, sorteret fra. Nu er der fokus på de større vandløb, som er kunstige eller stærkt modificerede. Derfor vil vandrådene i den kommende tid kvalificere udpegningen af de vandområder, som er stærkt modificerede eller kunstige.

- Det bliver de stærkt modificerede vandløb, som vi kommer til at se flest af. Her er der tale om et vandløb, som er rettet ud, gravet dybere eller flyttet, forklarer Rikke Skyum, Chef for Land, miljø og erhverv, Djursland Landboforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rikke Skyum, der sidder som repræsentant i vandrådet på Djursland, opfordrer lodsejere til at kontakte foreningen, hvis de er bekendt med et vandløb, som enten er kunstigt eller stærkt modificeret.

- Vi har kendskab til flere stærkt modificerede vandløb, men vi kender ikke til alle vandløb i området, derfor vil vi meget gerne have input fra lodsejere, som har stærkt modificerede vandløb, som de ikke mener er naturlige, lyder det fra Rikke Skyum.

Bredt repræsenteret

Djursland Landboforening er bredt repræsenteret i vandrådene i og omkring Djursland. Rikke Skyum og formand for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, sidder i vandrådet på Djursland. Formanden for økonomiudvalget i Djursland Landboforening, Erik R. Jensen, sidder i vandrådet i Randers Fjord, og i Vandråd Aarhus Bugt sidder formand for Planter og natur i Djursland Landboforening, Peter Poulsen.

- Vi er glade for igen at være blevet inviteret med. Det er ikke os, der tager den endelige beslutning, men vi er med i hele processen, og vi vil gerne være behjælpelig med at finde de rette vandløb, forklarer Rikke Skyum.

Vandrådene skal inden årsskiftet finde de rette vandløb til videre behandling. Det er miljø-og fødevareministeren, som foretager den endelige udpegning af vandområder som stærkt modificerede eller kunstige.