Maskinbladets chefredaktør retter en hård kritik af embedsmændene i Miljøstyrelsen.

Enten er en del embedsmænd i Miljøstyrelsen mere inkompetente, end det danske uddannelsessystem tillader. Eller også er de giftige manipulatorer.

Så enkelt kan det desværre udtrykkes, når man ser på den vanskelige kamp, som landbrugets organisationer og eksperter har kæmpet for at få minister og embedsmænd til at anerkende helt elementære matematiske sammenhænge, som vore børn lærer i skolen. Se eksempelvis artiklen på side 4-5 i denne udgave af Maskinbladet.

- Det er nærliggende at frygte, at embedsmændene har en skjult dagsorden - et håb om at få væltet ministeren med nogle diskrete snubletråde i landbrugs- eller fiskeripolitikken, inden de tvinges til officielt at erkende fejlene om et års tid.

Rasmus Dalsgaard, chefredaktør Maskinbladet

Embedsmændene i Miljøstyrelsen arbejder ikke med vægtning af data, når de beregner gennemsnit for det danske grundvand i forbindelse med indberetning til EU i henhold til Vandrammedirektivet. Det er en fejl, som ville give dumpekarakter i vores uddannelsessystem. Det burde i voksenverdenen som minimum føre til opkvalificering - eller hvis det ikke kan lykkes - advarsel eller forflytning til andre arbejdsopgaver, hvor kompetencer og arbejdsopgaver matcher bedre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Men i Miljøstyrelsen har kolleger og chefer i stedet bakket op om fejlene - og fastholdt fejlene. Blandt andet i artikler her i Maskinbladet.

Det er uhyggeligt, at grundskoleviden kan gøres til en diskussion, der nærmest fremstår som en politisk debat. Og da den matematiske fejl er grundlæggende og meget åbenbar, fristes man til at mistænke systemet for grov manipulation.

Mistanken bestyrkes af, at fejlene ikke for længe siden er rettet - inden fejlberegningerne for nylig blev sendt til EU. Det er en skandale, selvom både L&F og BL har udtrykt glæde over, at der trods alt spores en vis åbning, fordi minister og måske i et vist omfang topembedsmænd har lovet at kigge på tallene igen og vende tilbage til EU om et år.

Men hvad hjælper det, hvis det er de samme inkompetente eller manipulerende embedsmænd, der skal kigge på tallene igen? Man kan frygte, at de fortsat vil forsøge at indhylle sagens rette, enkle sammenhæng i data-tåger og snørklede verbale søforklaringer.

Det er nærliggende at frygte, at embedsmændene har en skjult dagsorden - et håb om at få væltet ministeren med nogle diskrete snubletråde i landbrugs- eller fiskeripolitikken, inden de tvinges til officielt at erkende fejlene om et års tid.

Det hidtidige forløb gør det svært at være optimist. Uanset om embedsmændene er inkompetente eller manipulerer, er resultatet, at Danmark og danske landmænd påføres milliarddyre og i mange tilfælde uoprettelige skader. Og i den sammenhæng er et år lang tid, hvor fejlene kan nå at forårsage mange ulykker.