I Maskinbladet har vi tidligere bragt svineproducent Kristian Søbergs historie om hvad han selv mener er et stort svigt fra Landbrug & Fødevarers side.

Det fik Landbrug & Fødevarer til at svare, at de ikke ville kommentere på en sag, de anså for at være afsluttet. Og samtidig ikke ville svare på de spørgsmål, Kristian Søberg havde stillet til både direktør, formand og formandsskab for Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den udmelding vækker skuffelse hos Kristian Søberg, som havde håbet at få svar på de, ifølge ham, helt simple spørgsmål, han stillede. For Kristian Søberg er sagen langt fra slut.

- I anledning af sin 60 års fødselsdag udtalte Martin Merrild følgende til Landbrugsavisen: "Vi har hele tiden sendt signalet: Ring, skriv, kom. Ingen landmænd skal henvende sig til mig, uden de kan få et møde. Den tilgang til tingene mener jeg har givet resultater?, Citat slut. Og ja, Martin vi havde et møde. Men hvor blev resultaterne af? Resultatet blev, at du ikke ville svare på de relevante spørgsmål jeg stillede dig. For at bruge dit eget udtryk, så er der ikke meget sammenhængskraft i dette for en landmand. Jeg havde en forventning om, at Landbrug & Fødevarer havde ageret mere professionelt, men det gjorde I så ikke, siger Kristian Søberg.

Efter at have læst Martin Merrilds kommentar til artiklen i Maskinbladet og fulgt den seneste uges debat på netavisen, har Kristian Søberg bidt mærke i følgende:

- Efter seks års benægtelse skriver Landbrug & Fødevarer nu: "Faktum er, at Kristian Søbergs lokale landboforening har ført en sag ved flere retsinstanser." citat slut. Et faktum Landbrug & Fødevarer ellers hidtil har benægtet og brugt som undskyldning for ikke, at behandle min sag i Responsumudvalget, siger Kristian Søberg.

-I stedet for at svare på mine spørgsmål er Landbrug & Fødevarer i stedet kommet med en række indlæg på Maskinbladet af blandt andet Martin Merrild, Niels Vestergaard Salling og Carl Christian Pedersen. At Martin Merrild kun skulle kende til to sager med samhandelsproblemer i L&F og, at formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen bliver sammenlignet med Dansk Naturfrednings forening virker useriøst, siger Kristian Søberg og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

-At man kun vil kigge fremad hjælper vel ikke, hvis bagsmækken er bund rådden og medlemmerne derfor falder bag af vognen. Jeg tror de fleste landmænd ville få styr på bagsmækken inden de læsser årets avl på vognen og inden de bare kigger fremad, siger Kristian Søberg.

Få tingene løst

Kristian Søberg er meget klar i mælet i forhold til Landbrug & Fødevarer:

- Forhold jer til virkeligheden. Se nu at få tingene løst, I kan ikke tie fakta ihjel. I bør komme til lommerne og hjælpe de landmænd, I lader sejle i afgrunden, når I lader følgevirksomheder, som også er medlem af Landbrug & Fødevarer og træde landmandens retssikkerhed under fode. Det samme gælder, når I selv løber fra rådgiveransvar med videre i jeres egen DLBR landbrugsrådgivning. Stå ved det I selv har skrevet under på og svar på de konkrete spørgsmål, som I er blevet stillet i Maskinbladet i forrige udgave, siger Kristian Søberg.

-Som situationen er i øjeblikket kan man som landmand ikke længere have tillid jer. Troværdigheden er fløjet, lyder det fra Kristian Søberg, der også opfordrer sine landmandskollegaer til at komme på banen i debatten.

Store omkostninger

For Kristian Søberg har sagen fyldt rigtigt meget. Både på det rent økonomiske plan, men også på det personlige plan, har det været meget omkostningsfuldt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvor ville mit liv have været anderledes og nemmere uden denne sag. Jeg vil bede Martin Merrild og den øvrige primærbestyrelse forholde sig til, hvor voldsomt et indgreb en sådan sag er i en landmandsfamilies dagligdag og liv. Hvordan ville du selv Martin Merrild have det med at blive dømt med uret, få fjernet dit eksistensgrundlag, din retssikkerhed og dine menneskerettigheder med et pennestrøg? spørger Kristian Søberg.