Bæredygtigt Landbrug er udelukket fra vandrådsarbejdet i Isefjord- Roskilde Vandråd.

Meldingen kom fra vandrådet i går, efter Bæredygtigt Landbrug gentagne gange havde rykket for svar. Forleden kom der endeligt svar fra Isefjord- Roskilde Vandråd, og det fremgår:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er naturligvis helt urimeligt at udelukke Bæredygtigt Landbrug.

- Stig Sandholt Andersen, faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug.

- Vi har modtaget i alt 33 indstillinger og kan derfor ikke tilbyde en plads i vandrådet til alle, der har ønsket det.

- Vi har ved sammensætningen af vandrådet lagt stor vægt på at sikre, at der er en ligelig fordeling mellem henholdsvis erhvervs- og natur-, miljø- og friluftsinteresserne. Vi har endvidere i vidt omfang prioriteret foreninger og organisationer med lokalt udspring og samtidigt lagt vægt på at prioritere foreninger og organisationer, der har en tæt interesse knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vandløb.

Helt urimeligt

I stedet har Isefjord- Roskilde Vandråd valgt at tilgodese syv lystfiskerforeninger samt en række naturorganisationer. Bæredygtigt Landbrug har mere end 100 medlemmer i området, der samlet set ejer mere end 30.000 hektar landbrugsjord i de berørte områder.

- Det er naturligvis helt urimeligt at udelukke Bæredygtigt Landbrug, og vi har derfor henvendt os til samtlige kommunernes miljøtekniske chefer med henblik på, at der træffes en ny afgørelse, udtaler faglig konsulent i Bæredygtigt Landbrug, Stig Sandholt Andersen, og tilføjer, at vi agter at gå videre med denne sag.