Alm. Brand, som beskæftiger sig med både forsikring, pension og bank, har netop offentliggjort sit årsregnskab med meget få bemærkninger om landbruget.

Alm. Brands samlede resultat i 2019 blev et overskud på 684 millioner kroner før ekstraordinære omkostninger skat mod et overskud på 724 millioner kroner i 2018.

Selskabet kalder i sin årsrapport årets resultat tilfredsstillende.

I forretningens forsikringsben fremhæver Alm. Brand selv landbrug som en del af forsikringsselskabets kerneforretning og skriver i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport, at konkurrencen er hård om salg af forsikringer til produktive landbrug. Men selskabet konstaterer også, at konkurrencen fra de danske aktører på erhvervsmarkedet er hård, blandt andet på salg af forsikringer til produktive landbrug.

Kun lidt landbrug

I modsætning til forsikringsforretningen er landbruget ikke nævnt direkte som en del af bankens kerneforretning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Af årsrapporten fremgår det da også, at landbrugserhvervet kun udgør to procent af bankens krediteksponering, og at porteføljen er nedskrevet betydeligt.

Ved udgangen af 2019 udgjorde bruttoudlånet i landbrugsporteføljen 449 millioner kroner, og nettoudlånet udgjorde 85 millioner kroner.

Nedskrivninger på landbruget har i 2019 været på samme niveau som i 2018. Banken nedskrev 37 millioner kroner på landbruget ud af samlede nedskrivninger på 93 millioner kroner.

Mindre risiko

Men banken glæder sig trods det minimale landbrugsengagement over, at det går godt for flere af landbrugets driftsgrene.

- Svineproducenterne har haft gunstige vilkår gennem dele af 2019 grundet stigende afregningspriser som følge af udbrud af svinepest i Kina. I takt med at der er en positiv indtjening hos bankens kunder som følge af gode afregningspriser, kan det forventes, at bankens risiko og nedskrivninger nedbringes. Generelt klarer korn- og mælkeproducenterne sig også godt, da priserne har stabiliseret sig på et pænt niveau, skriver banken.