Abonnementsartikel

Faglig Dag hos Vestjysk Landboforening giver råd om gm-frit kvægfoder og mindre zink til svinene

Vestjysk Landboforenings kunder er blandt landets mest effektive. Men hvis de skal blive ved med det, skal de være opdateret med dugfrisk, faglig viden og have den omsat til konkrete værktøjer og praktiske fif.

Det lover Vestjysk Landboforening at levere, når den årlige Faglig Dag holdes i ROFI-Centret i Ringkøbing den 7. februar.

Et af de konkrete budskaber fra foreningens rådgivere vil være, at det rigtige foder til malkekøerne kræver andet og mere end en indtastning af tal på computeren og foderblanderen.

- Det er vigtigt, at mælkeproducenterne også bruger øjnene og observerer, hvordan tingene rent faktisk bliver blandet sammen, og hvordan køerne tager imod ude i stalden. På Faglig Dag viser vi nogle nye videoer, der fortæller, hvad man skal være opmærksom på. Blandt andet også ved selv at undersøge køernes lort. Vi vil gerne træne kvægbrugerne til at være selvhjulpne, så de kan reagere straks på forandringer, fortæller Ida Ringgaard, chef for Produktion hos Vestjysk Landboforening.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

GM-fri mælk

Flere af foreningens konventionelle medlemmer har siden den 1. november produceret gm-fri drikkemælk til Arla, hvor fodringen ikke må indeholde importerede proteinkilder, der er genmodificeret; typisk soya.

- Det er noget, som Arla har efterspurgt, og vi sætter derfor fokus på, hvilken strategi man kan vælge for at holde ydelsen på samme niveau som før. Det kan være en low cost-strategi med store mængder græs, mens det i en hightech-stald med fire malkerobotter kræver en anden løsning. Her præsenterer vi nogle alternative proteinkilder, som man hidtil ikke har brugt i dansk kvægbrug, siger Ida Ringgaard.

Mindre zink til svin

I svineprogrammet er der også lagt vægt på aktuelle emner, som deltagerne umiddelbart kan tage med hjem. Det er blandt andet de succesfulde resultater fra stald-projekter, der skal øge pattegrisenes overlevelse samt give længere holdbarhed på søerne. Tovholder på et par af projekterne, Dorthe Poulsgård Frandsen fra Seges, er oplægsholder sammen med dyrlæge Sanne Leth, der fortæller om nye erfaringer med turbo-splitmalkning.

Programmet indeholder desuden et par sessioner med oplæg om zink i svinefoder.

- Det er et højaktuelt emne, da vi er rendt ind i, at EU vil begrænse brugen af zink i foderet. Der er allerede indført restriktioner på miljøsiden, og der er stramninger på vej på vej, når det gælder foderet, siger Pia Sørensen fra SvineRådgivningen i Herning, der har planlagt den faglige del af svineprogrammet.

God drift fremmer salg

I forbindelse med både svine- og kvæg-programmet fortæller Vestjysk Landboforenings rådgivere, hvordan en såkaldt fraktil-analyse af den enkelte bedrift kan afsløre landmandens styrker og svagheder.

Fraktil-analysen sætter fokus på hvor man gør det godt og hvor man kan forbedre sig. Analysen kan derfor både være med til at forbedre indtjeningen på kort sigt, men også indgå i en længerevarende strategi for gårdens økonomiske udvikling. Uanset om man skal købe eller sælge en bedrift, så er det vigtigt, at der er lagt en strategiplan for gården med fokus på, hvor man gerne vil være med om 5-10 år - både økonomisk og personligt. Dét er et af budskaberne, når økonomirådgiverne i den fælles del af Faglig Dag sætter fokus på ejer- og generationsskifte.

- Udfordringen er, at landbrugene over de seneste 10-15 år er blevet større og større, og at det er blevet svært for de unge, der gerne vil ind i erhvervet, at spare op til at overtage en gård på traditionel vis. Tidligere arbejdede man meget med planer om udvidelser, men vi vil hellere tale om at tjene penge på landbruget end hvor stort det skal være. Det gør det langt lettere for begge parter at gennemføre et generationsskifte, siger økonomichef Søren Behrmann fra Vestjysk Landboforening.

Faglig Dag slutter traditionen tro med et ikke-fagligt indlæg. I år med tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, der tager udgangspunkt i nogle af de alvorlige terrorhændelser, der i de seneste år har været i Europa.