Lyt til artiklen:

Erfaringer med hyppig gylleudslusning i slagtegrisestalde

00:00
Hastighed: ???x
02:50

Seges Innovation har netop publiceret en erfaring med hyppig udslusning af gylle i slagtegrisestalde. Hyppig udslusning har været et lovkrav i disse stalde siden 01. maj 2023.

Der er to hovedkonklusioner i publikationen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

  1. Hyppig udslusning kunne lade sig gøre i alle fem stalde, der indgik i dataene. Men der var ophobning af restmængder gylle i kummerne, hvis der blev brugt halm. Store kummer havde langsommere udslusningshastighed end små kummer.
  2. Der var svovlbrinteforekomster over den hygiejniske grænseværdi i fire ud af de fem stalde.

Konklusionerne i punkt 1 er ikke overraskende.

Men det er måske overraskende for nogle, at der er et for højt svovlbrinteniveau ved hyppig udslusning, da risikoen for svovlbrinte er stigende med gyllens alder.

Men det skyldes en af konklusionerne i punkt 1, nemlig at der er ophobning af restmængder. Når disse restmængder så omsider kommer i bevægelse - måske efter flere måneders liggetid i kummen, kan det udløse store svovlbrinteforekomster.

For at begrænse risikoen for de personer der arbejder med udslusning af gylle, er det vigtigt, at gylleudslusningssystemet er opbygget og vedligeholdt forskriftsmæssigt. Se figur 1.

rich-media-3
Figur 1. Grafik: Byggeri & Teknik.

Indløb i fortanken, skal altid være under væskeoverfladen i fortanken (vandlås funktion) Se figur 1, pos. 5.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der bør være udluftning mellem stald og fortank. Der skal være en kontraventil i denne, så den kan lukke luft ud, men ikke luft ind. Udluftningen gør det meget nemmere at sluse gyllen hurtigt og "sprøjtefrit" ud, idet gyllen ellers skal skubbe luften i røret ned under væskeoverfladen i fortanken. Se pos. 2, figur 1.

Der skal være en udluftning i bagenden, så den luft der måtte være bagud på gyllestrengen, i forhold til den prop der trækkes, kan slippe væk. Det bør også være en kontraventil på udluftningen i bagenden, så der ikke suges falsk luft ind, da falsk luft reducerer vakuumvirkningen i gyllekummen. Pos. 3, figur 1.

Udluftningerne skal efterses og renses et par gange årligt, for at sikre ovennævnte funktioner.

Alene i 2023 var der flere forekomster at omkomne dyr og kollapsede personer, fordi et eller flere af ovennævnte punkter ikke var overholdt. Især i sommerperioden hvor ventilationsanlæggene giver store undertryk i staldrummene, kan falsk luft i et vakuum gylleudslusningssystem være fatalt.

I korrekt opbyggede og - vedligeholde gylleudslusningssystemer bør der ikke være nævneværdige svovlbrinteforekomster i staldrummet - heller ikke ved hyppig udslusning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svovlbrinte, også kendt som gyllegas, er ikke den eneste farlige gas på gården. Læs mere i nedenstående artikel om, hvordan du forholder dig til gårdens giftige gasser.

Sådan håndterer du gårdens giftige gasser

Se også:

Sådan håndterer du gårdens giftige gasser