Abonnementsartikel

Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.

Den ny husdyrlov som danske landmænd i fremtiden skal producere efter, bliver i dag fremsat i Folketinget.

Selv om der er plads til forbedringer i lovforslaget, så glæder Lars Hvidtfeldt, næstformand i Landbrug & Fødevarer, sig dog over, at der nu er et sæt nye regler på vej.

- Husdyrproduktionen er vigtig for Danmark både som eksportvare og som råvaregrundlag for en række virksomheder. Derfor er det positivt at en række regeringer har set behovet for at få gjort reglerne mere enkle og fleksible,

Lars Hvidtfeldt, næstformand i Landbrug & Fødevarer

-Jeg vil gerne rose miljø- og fødevareministeren for, at loven nu er fremsat i folketinget. Det er vigtigt at vi nu får iværksat denne tiltrængte ændring af husdyrloven, der har været undervejs siden 2011. Husdyrproduktionen er vigtig for Danmark både som eksportvare og som råvaregrundlag for en række virksomheder. Derfor er det positivt at en række regeringer har set behovet for at få gjort reglerne mere enkle og fleksible, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Meget positivt at sige

Ifølge næstformanden er der mange positive elementer i den nye husdyrbrugslov som L&F har arbejdet for længe.

- Adskillelsen af areal og anlæg er helt central. Det er unødvendigt papirnusseri, at en landmand i den hidtidige regulering skal have en særskilt miljøgodkendelse, fordi han eller hun skifter en mark ud med en anden mark. For erhvervet er det positivt, at den administrative byrde ved areal-godkendelser bortfalder med ny regulering, siger Lars Hvidtfeldt.

Derudover nævner han en afskaffelse af dyreenhederne og et generelt harmonikrav på 170 kg N/ha, som giver et mere korrekt fagligt grundlag og en mere direktivnær regulering. Dertil kommer at udnyttelsesfristen for miljøgodkendelser hæves markant, så det bliver muligt at få både finansiering og byggeri til at falde på plads, inden godkendelsen er udløbet.

I oktober afleverede Landbrug & Fødevarer et 45-siders langt høringssvar omkring den nye husdyrlov. Og de kommentarer er der blevet lyttet til.

- Blandt andet åbnes der nu op for større fleksibilitet i miljøgodkendelserne og for en række bagatel-ordninger. Vi vil have fuldt fokus på, at den fleksibilitet også bliver udfoldet i de kommende bekendtgørelser og vejledninger. Landmændene skal have de bedste muligheder for at tilpasse deres produktion til nutidens og fremtidens behov uden unødigt bureaukrati, siger Lars Hvidtfeldt.

Landbrug & Fødevarer vil nu arbejde hårdt for at få fjernet de sidste knaster og tvetydigheder i loven, så der bliver en klar og direkte anvendeligt lov. Det vil også i høj grad gælde det store arbejde med bekendtgørelser og vejledninger, som allerede er gået i gang og strækker sig langt ind i foråret.

- For eksempel er den fosfor-regulering der lægges op til unødvendig restriktiv, men vi noterer os at det også er et spørgsmål der skal arbejdes videre med ud fra et fagligt perspektiv, siger Lars Hvidtfeldt.