Abonnementsartikel

Ingen straffrihed på forventet efterbevilling i lovgivning om malkekvæg.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har orienteret Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om, at Fødevarestyrelsen den 9. september i år har udsendt en instruks til de tilsynsførende om, hvordan overtrædelser af Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg ikke skal straffes frem mod en forventet ændring af loven.

Det fremgår af instruksen, at overtrædelser af en række nærmere angivne krav i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg ikke skal straffes, fordi Folketinget i foråret 2017 forventes at skulle behandle et lovforslag om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for de pågældende krav.

- Jeg skal over for Folketinget beklage det beskrevne forløb,

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

Trækker i land

Ifølge ministeren skal den besætningsansvarlige i stedet vejledes om gældende regler, og at disse er under forandring.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Af instruksen fremgår det desuden, at der - når lovforslaget er færdigbehandlet i Folketinget og indholdet af de fremtidige regler kendes - vil blive taget stilling til eventuel opfølgning i forhold til de besætninger, hvor der ikke er givet straffe på grund af forventningerne om ændrede krav.

Men nu trækker ministeren i land, for efter at have drøftet sagen med Justitsministeriet kan en forventning om ændring af lovgivningen ikke bruges som grundlag for, at myndighederne undlader at håndhæve de krav, som følger af de gældende regler.

Instruks tilbagekaldes

- Der er således ikke hjemmel til at fravige de gældende krav i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg i perioden frem til lovforslagets ikrafttræden. Jeg har på den baggrund bedt Fødevarestyrelsen om med øjeblikkelig virkning at tilbagekalde instruksen af 9. september 2016. Jeg skal over for Folketinget beklage det beskrevne forløb, skriver ministeren til udvalget og lover at fremrykke behandlingen af lovforslaget fra februar 2017 til primo november .